Nieuws

EMD: puzzelen voor gevorderden

Beleggen in opkomende marktenschuld (EMD) is moeilijke keuzes maken: in landen, valuta's en duratie. Nordea AM en H2O AM gaan beide voor de flexibele en eigenzinnige top-downbenadering.

Het is een complexe en explosieve markt, de markt van schuldpapier uit de opkomende markten, beter bekend als emerging markets debt (EMD). Rendement en volatiliteit naderen die van aandelen.

Vooral in de markt van opkomende marktenobligaties, uitgegeven in lokale valuta, gaat het er wild aan toe. In 2015 verloren beleggers, gemeten in US dollar, 14,9% om het jaar erna weer 9,9% te winnen.

In 2017 staat EMD, uitgegeven in harde valuta, op een plus van 3,9%, en die in lokale valuta op een plus van 6,5%. Beide rendementen zijn gemeten in dollars, dus voor euro-beleggers iets minder florissant, vanwege de recente waardedaling van de dollar.

Mits actief

Maar hoe gaat het met EMD verder? Welke landenschuld moet u hebben? Hoe zit het met de belangrijke valutaverwachtingen? Op deze en andere vragen werd afgelopen donderdag antwoord gegeven tijdens een kennislunch van Alpha Reseach, getiteld Emerging Market Debt. Top down or bottum up? Nordea AM en H2O AM waren uitgenodigd om de zaal van beleggingsprofessionals bij te praten.

Eelco Ubbels van Alpha Research trapte af met een inleidend verhaal over de strijd tussen actief en passief in de markt van EMD en vooral natuurlijk over de marktconsensus inzake EMD.

Om met de strijd tussen actief en passief te beginnen. Ja, ook in de markt van EMD is de groei van passief stormachtig, maar het huidige passieve marktaandeel van 15% is nog beperkt. Ubbels: "Met de juiste landen- en valutakeuzes kan veel worden gewonnen. Dat verklaart nog altijd het geloof in actief management."

EMD is vooral een actieve markt
Blauwe lijn: actief management
Oranje lijn: passief management
EMD: passief loopt sterk achter

Flinke swings

Na het dramatische jaar 2015, toen met name EMD-beleggers in lokale valuta gigantische beleggingsverliezen leden, gaat het sinds begin 2016 weer beter met de EMD-markt. De betere gang van zaken in de opkomende markten, vooral geholpen door een herstel van de grondstoffenprijzen, had ook zijn positieve weerslag op EMD.

Maar er speelt ook nog iets anders mee. Terwijl de rentes in de volwassen markten nog altijd extreem laag zijn, geven opkomende-marktobligaties royale rentevergoedingen. Logisch dat obligatiebeleggers naar wegen zoeken om die hoge coupons, zonder al te veel risico te nemen, naar binnen te harken.

Beleggingshuizen tonen zich optimistisch. Ubbels: "Op basis van de researchrapporten van 20 beleggingshuizen geeft EMD in lokale valuta's de komende drie jaar met 5,73% per jaar gemiddeld naar verwachting het hoogste obligatierendement. Sinds deze maand staat de beleggersconsensus over EMD voor het eerst sinds lange tijd op kopen."

EMD heeft beste rendementsverwachtingen
Beleggingshuizen positief over vooral EMD lokale valuta's

Een beleggingshuis dat uitgesproken positief staat tegenover EMD is Nordea AM. EMD-specialist Johannes Haubrich wijst op de riante rentevergoedingen en de verbeterde economische situatie van grote delen van de opkomende markten. "Een land als India bewijst dat het doorvoeren van hervormingen en hoge economische groei samen kunnen gaan."

EMD biedt hoge spread
de spreads van de verschillende obligatiecategorieën

Laat de Fed maar hiken

Hoewel de huidige EMD-spread (het verschil in rentevergoeding tussen obligaties uit de opkomende en volwassen markten) iets onder het langetermijngemiddelde ligt, is de rente die beleggers ontvangen nog altijd riant. "Heel wat beter dan dat high yield nu geeft. Die spread bevindt zich nu op de bodem," vertelt Haubrich.

Vraag is wat EMD doet nu de Fed bezig is de Amerikaanse rente hoger te zetten. "No problem," laat Haubrich weten. "In het verleden leidde dat nooit tot slechte rendementen. Een goed werkende Amerikaanse economie is altijd goed voor de opkomende landen. Bovendien, van een sterke Amerikaanse dollar heeft EMD, uitgegeven in dollar, geen last. Integendeel."

Landenkeuze is key

Dat het EMD-fonds Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund zijn benchmark weet te verslaan verklaart Haubrich vooral door de goede landenkeuzes. Daarin kiest het voor een eigen koers. Het fonds, dat alleen in EMD harde valuta's belegt en wordt gerund door het Amerikaanse PGIM, vaart niet blind op het oordeel van de kredietmaatschappijen.

Van alle opkomende markten heeft PGIM de economische en politieke risico's in kaart gebracht en een kredietrating opgesteld. Die kan sterk afwijken van de oordelen van de gevestigde kredietmaatschappijen. Neem China. De gemiddelde rating van kredietmaatschappijen bedraagt AA-. PGIM gaat niet verder dan BBB. Dat is een groot verschil.

Nordea AM x kredietmaatschappijen
Nordea waardeert kredietrisico landen anders

Gemengde kansen

Maar misschien nog belangrijker dan de landenkeuze is de valutakeuze. Dat speelt vooral voor het Nordea 1 - Emerging Market Opportunities Bond Fund, dat in zowel EMD harde valuta als EMD lokale valuta belegt. Na jaren van tegenwind gaat de waarde van de meeste lokale valuta's weer omhoog. Dat zorgde voor extra rendement.

EMD is vooral een valutakeuze
De rendementsverschillen tussen EMD in harde valuta's en lokale valuta's

Flexible respons

H2O AM, een filiaal van Natixis, kiest net als Nordea AM, voor een flexibele EMD-aanpak. Of zoals portfoliomanager Thomas Delabre van het fonds H2O Emerging Markets Debt het verwoordt: "Ik ben benchmark aware maar geen benchmark maniac." Delabre gaat voor een 100% top down-benadering. Op basis van discussies met de andere specialisten van H2O bepaalt hij welke landen worden overwogen, wat de valuta-aanpak wordt (Delabre kan short gaan in valuta) en wat de beste duratie is.

H2O AM is minder optimistisch over de vooruitzichten van de opkomende markten dan Nordea AM. "De enorme groei, die de opkomende markten voor 2008 doormaakten, komt niet meer terug. De belangrijkste reden is China, waarvan de economische groei over twee jaar nog maar 2% bedraagt. Dat zal het herstel van de grondstoffensector niet helpen," aldus Delabre.

Delabre verwacht niet dat de waarde van lokale opkomende marktenvaluta's verder zullen stijgen. Hij rekent op stabilisatie, waardoor beleggers in EMD in lokale valuta het vooral moeten hebben van de coupons.

Reizen niet nodig

In tegenstelling tot menig portfoliomanager die de situatie in de opkomende landen met eigen ogen wil bekijken, denkt Delabre dat ook vanuit zijn huidige standplaats Londen prima keuzes zijn te maken. Twee maal per jaar bezoekt hij Washington waar het IMF vergadert. "Daar ontmoet ik iedereen die ik graag wil zien."

Delabre zegt niet naar Venezuela te moeten afreizen om te weten dat het land uiteindelijk failliet gaat. "Pas dan stappen we in die markt." Ook Brazilië mijdt hij, zowel als reiziger als belegger. "Zelfs als alle beloofde hervormingen worden uitgevoerd, neemt de Braziliaanse schuldenberg jaarlijks met 10% toe. Het is een molensteen, die de economische ontwikkeling van het land tegenhoudt."

EMD: de keuzes van H2O
De EMD-analyse van

De EMD-verwachtingen van H2O voor de komende drie jaar? Zo'n 6,4% voor EMD in lokale valuta, en 2,3% voor EMD in harde valuta.

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Alternatieve beleggingen