Nieuws

Schuld Azië beste ter wereld

De hoge groei van Aziatische landen maakt obligaties aantrekkelijk. Zeker als het om landen met harde valuta gaat. Dat schrijft Joep Huntjens, Head of Asian Fixed Income bij NN Investment Partners.

Hij geeft de voorkeur aan obligaties uit deze regio boven die van andere opkomende markten. Het is volgens hem een vergissing om Aziatische schuld simpelweg te vergelijken met die van andere opkomende markten. Azië is in de ogen van Huntjens stabieler dan andere regio’s.

Dat blijkt bijvoorbeeld uit de hogere waarderingen van kredietbeoordelaars voor de schuld die wordt uitgegeven. Het helpt natuurlijk dat delen van Azië, zoals Hongkong, Singapore en Zuid-Korea tot de ontwikkelde landen behoren.

Daarnaast is de politieke stabiliteit in de regio hoger dan elders. Dat zorgt ervoor dat de Sharpe ratio van de regio, waarbij gekeken wordt naar het rendement bij een bepaald risiconiveau, in Azië hoger is dan elders. Dat geldt in ieder geval als gekeken wordt naar de Sharpe ratio van de afgelopen vijf jaren.

Vergelijkbaar rendement

Naast de stabiliteit van de regio is ook van belang dat de obligaties die worden uitgegeven een relatief korte looptijd hebben. Dat geldt met name voor bedrijfsobligaties. Daardoor zijn deze obligaties minder gevoelig voor de veranderende rentevoet in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Het vergroten van het belang van Aziatische obligaties in de portefeuille kan er volgens Huntjens voor zorgen dat het extra rendement wordt behaald dat bij beleggingen in opkomende markten past. Maar de volatiliteit van de portefeuille hoeft juist niet te wijzigen.

Aziatische obligaties hebben in de periode 2014 tot eind april 2017 een vergelijkbaar rendement opgeleverd als de schuld in regio’s als Oost-Europa, Midden-Oosten, Afrika en Latijns Amerika. Het gaat om een rendement van ongeveer 21% in dollartermen.

Maar de groei is veel stabieler geweest. De Latijns-Amerikaanse obligaties daalden sterk als gevolg van de crisis in Brazilië tegen het eind van 2015. Oost-Europeaanse obligaties ondervonden nadeel van de sancties die werden uitgevaardigd tegen Rusland nadat dat land de Krim annexeerde in 2014.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente