Nieuws

Janus Henderson signaleert versnelling dividendgroei

Minder speciale dividenden drukten de wereldwijde dividendgroei in Q1. Onderliggend ging het dividend echter met 5,4% omhoog. Janus Henderson heeft de cijfers en de analyse.

Dividendbeleggers hebben reden om te juichen. In het vorige kwartaal ging het dividend omhoog. Volgens de Global Dividend Index van de onlangs gevormde fusiecombinatie Janus Henderson steeg het wereldwijd uitgekeerde dividend in het eerste kwartaal naar 218,7 miljard dollar. Dat komt overeen met een onderliggende stijging van 5,4% op jaarbasis. Dit is meteen de grootste onderliggende dividendstijging sinds eind 2015.

De versnelling van de dividendgroei in Q1 verbaast Janus Henderson niet. De aantrekkende wereldwijde groei vertaalt zich in hogere bedrijfswinsten, waardoor er ook meer geld beschikbaar is om het dividend te verhogen. Dat gold voor de meeste sectoren.

Minder speciale dividenden

Hoewel de onderliggende groei sterk was, werden in het eerste kwartaal aanmerkelijk minder eenmalige speciale dividenden uitgekeerd. Vorig jaar konden bekeggers nog 14,2 miljard dollar aan speciale dividenden ontvangen. Dit jaar was er voor slechts 3,6 miljard dollar aan eenmailige dividendcadeautjes beschikbaar. Inclusief de speciale dividenden kwam het totale wereldwijd uitgekeerde dividend in het eerste kwartaal op jaarbasis uiteindelijk 0,3% lager uit.

Janus Henderson stelt de dividendgroei voor het gehele jaar naar boven bij en verwacht nu een onderliggende groei van 3,9% (was 3,2%) en een totale groei van 1,5% (was 0,3%). Het Brits-Amerikaanse beleggingshuis becijfert dat beleggers dit jaar 1,176 biljoen dollar dividend tegemoet kunnen zien. Dat is 18 miljard dollar meer dan Janus Henderson in januari nog becijferde.

Wereldwijde dividendontwikkeling Q1
Dividendontwikkeling Q! 2017

VS: Vrije val speciale dividenden

In de VS nam het dividend in het eerste kwartaal met slechts 0,1% toe. Maar schijn bedriegt, exclusief speciale dividenden was de onderliggende groei met 5,1% sterk. Omdat Amerikaanse dividenduitkeringen goed zijn voor maar liefst 60% van het wereldwijd uitgekeerde dividend in het eerste kwartaal heeft de Amerikaanse gang van dividendzaken de nodige impact. Amerikaanse bedrijven keerden in het eerste kwartaal 106,9 miljard dollar aan dividend uit.
Amerikaanse dividendontwikkeling Q1 2017

Europa: Nederland op 1

In Europa wordt traditioneel weinig dividend uitgekeerd in het eerste kwartaal. De meeste bedrijven kiezen ervoor om een maal per jaar dividend uit te betalen en dat is bijna altijd in het tweede kwartaal. Na het sterke jaar 2016 daalde het Europese (ex. VK) dividend met 4,1% tot 35,6 miljard dollar. Exclusief speciale dividenden was er in het eerste kwartaal nog wel sprake van een dividendgroei van 1,4%.

De meeste dividendgroei noteerde Janus Henderson in  ... Nederland. Daar moet overigens niet al te veel belang aan worden gehecht, want de Nederlandse toppositie was vooral aan Unilever te danken, dat zijn dividend met 7% (in euro's) verhoogde.


Dividendontwikkeling Europa Q1 2017

Japan: Q1 onbelangrijk

Ook in Japan is het eerste kwartaal het minst belangrijke kwartaal van het jaar als het om dividend gaat. Slechts 6% van het jaarlijkse dividend wordt dan uitgekeerd. Dit jaar nam de onderliggende groei met 3,2% toe.
Ontwikkeling dividend Japan Q1 2017

Opkomende markten: Dividendgroei door valuta-effecten

Beleggers in dividendaandelen opkomende markten hebben een aantal vervelende jaren achter de rug. Ook dit jaar betaalden bedrijven wederom minder dividend. Dat eind Q1 toch nog sprake was van een onderliggende dividendgroei van 11,8% is geheel toe te schrijven aan valuta-effecten en de Russche beurs (lees: ontwikkeling olieprijs).
Ontwikkeling dividend Q1 opkomende markten

Telecom valt verder terug

Maar niet alleen de landenkeize, ook de secorkeuze is bepalend voor de houdbaarheid van het dividend. Het dividend in de grondstoffensector steeg het meest, terwijl de telecombedrijven opnieuw minder uitkeerden. Voor het meest dividend moeten beleggers bij tech wezen. Wie had dat ooit gedacht?


naam voor SEO

Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus