Nieuws

Rentes blijven nog heel lang heel laag

Charles McKenzie, hoofd obligaties van Fidelity International, is totaal niet bang voor stijgende rentes.

"Ja, politieke risico’s zijn belangrijk, want ze bepalen mede of de markt in een risk-off of in een risk-on modus verkeert. Verder moet het belang van politieke risico's vooral niet worden overdreven. Wij obligatiebeleggers moeten ons vooral richten op de harde economische  cijfers."

Geen Amerikaanse versnelling

Deze cijfers analyserend komt Charles McKenzie (zie foto), CIO fixed income van Fidelity International, tot de conclusie dat de obligatierentes in de VS en vooral in Europa niet snel zullen stijgen. Om met de VS te beginnen. "Met de komst van Trump was er de hoop dat de Amerikaanse economische groei zou versnellen. Dat is de reden dat de rente van de Amerikaanse tienjaars yield hard omhoog ging om vervolgens weer te dalen. Weinigen die nu nog rekening houden met een Amerikaanse groeispurt."

Opvallend is volgens McKenzie de discrepantie tussen zachte en harde economische data uit de VS. Zo blijken de deelnemers aan economische enquetes veel optimistischer dan de harde data rechtvaardigen. McKenzie wijst voor een verklaring van het (onterechte) optimisme naar China. "Het heeft weinig met de VS zelf te maken. Men was blij dat China zo royaal stimuleerde. Inmiddels heeft Beijing ervoor gekozen om te verkrappen."

Harde Amerikaanse data voorspellen onweer
VS: Positieve zahcte data en negatieve harde data

Voor de Amerikaanse obligatiemarkt is de positie van de FED natuurlijk erg belangrijk. Hoe vaak gaat Yellen dit jaar verhogen? McKenzie: "Op basis van de toespraken krijgen we er twee, maar de markt rekent op minder." De inflatie-ontwikkeling is volgens McKenzie geen reden om hard op de rem te staan. "De headline inflatie stijgt, maar de kerninflatie komt niet van zijn plaats."

ECB doet ... niets

Hoe anders is de situatie in de eurozone, dat nog altijd kampt met een hoge werkloosheid, waardoor looninflatie geen kans krijgt. Zolang deze situatie voortduurt, ziet McKenzie geen enkele reden voor de ECB om het huidige beleid bij te stellen. "Dat betekent dat de Europese obligatieschaarste aanhoudt. Er is elk jaar minder schuldpapier te krijgen. Dat houdt de rente laag."

Zonder looninflatie past ECB beleid niet aan
Europese looninflatie niet in zicht

Dan zijn er volgens McKenzie nog wereldwijde trends die hogere obligatierentes in de weg staan. De belangrijkste daarvan is de vergrijzing die de econmische groei drukt en voor een permanente hoge vraag naar obligaties leidt. 

Liever credits

Obligatiebeleggers hoeven dus niet bang te zijn voor een rentespike, maar ja, als de rentes voor lange tijd op de huidige lage niveaus blijven hangen, is er ook weinig reden om als obligatiebelegger blij te zijn. Waar is nog een gezonde yield te vinden?

McKenzie heeft een sterke voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties. "De risico-opslag is dik in orde. Dat geldt niet voor high yield.' Naast de hogere rente die beleggers ontvangen, bieden bedrijfsobligaties volgens McKenzie extra bescherming bij stijgende rentes, mocht aar ooit sprake van zijn. "Dan wordt allereerst de spread kleiner. Dat beperkt de verliezen. Ja, in die zin kan de spread worden vergeleken met een air bag."

Pas op met high yield
Higgh yield bonds historisch duur

Verder blijft de te verkiezen durationvolgens McKenzie een duivels dilemma. "Hoe langer de looptijd van een obligatie, hoe sterker de correlatie met de aandelenmarkt. Dat is slecht voor de spreiding. Maar een korte looptijd, levert amper rente op. Dat is ook niet goed."

Oplossing? McKenzie: "Beleg wereldwijd. Spreid maximaal. Vergeet inflation linked bonds niet. Durf ook langlopende obligaties te kopen!"


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

De impact van het coronavirus