Nieuws

John Bogle: Er zijn teveel regels voor adviseurs

De regels voor beleggingsadviseurs zijn onzinnig en onnodig. Hun kosten blijven toch wel dalen, aldus John Bogle.

De onzinnigheid van de Amerikaanse regels heeft te maken met het feit dat ze alleen betrekking hebben op pensioenplannen. Als een adviseur een belegger met zijn pensioen helpt en met iets anders komt deze in een spagaat terecht, aldus John Bogle, de 88-jarige oprichter en voormalige bestuursvoorzitter van Vanguard, tijdens een congres in Philadelphia. Bogle stelt voor om de regels algemeen toepasbaar te verklaren. Hij is overigens optimistisch over de toekomstperspectieven van de beroeps groep.

Hij verwacht wel dat adviseurs meer en meer naar een tariefstructuur toegaan die vergelijkbaar is met die van advocaten en accountants. Bogle denkt dat adviseurs van belang zullen blijven. Ze moeten individuele beleggers bijvoorbeeld waarschuwen voor de gevaren van het beleggen in individuele aandelen.

De nadruk moet liggen op een goede verdeling van de belegging over de verschillende vermogenscategorieën. Dat is volgens Bogle niet meer zo lastig als in het verleden. Innovatie is belangrijk, denkt Bogle, maar daarbij denkt hij niet aan robo-adviseurs, die volgens Bogle slechts een geringe invloed zullen hebben. De belangrijkste transformatie is die wat betreft de beschikbaarheid van informatie over de hoge kosten van sommige beleggingsfondsen.

4% rendement

In het verleden werden deze hoge kosten nog verdoezeld doordat de absolute rendementen hoog waren. Dat zal in de toekomst niet meer het geval zijn. Bogle gaat uit van een gemiddeld rendement van 4%. Dat wordt mede veroorzaakt door de gemiddelde koers-winstverhouding in zijn ogen met twee procentpunten zal dalen. Bogle verwacht dat de trend richting indexfondsen voort zal gaan.

Op dit moment wordt ongeveer 36% van alle Amerikaanse aandelen en 22% van de gehele markt door indexfondsen verhandeld. Bogle verwacht dat dit zal stijgen richting 50%. Dat zal ongeveer tien tot vijftien jaar in beslag nemen. Het zal ervoor zorgen dat de markt als geheel iets minder efficiënt wordt dan deze op dit moment is.

Indexfondsen moeten ondertussen meer maatschappelijke betrokkenheid tonen. Ze moeten hun stem vaker op aandeelhoudersvergaderingen laten horen. Vanguard heeft nu al dertig corporate governance analisten in dienst. Hij vermoedt ook dat de grote aanbieders van indexfondsen als Vanguard, BlackRock en State Street in het vizier van de overheid zullen komen.

Ze bezitten nu al bijna een kwart van alle aandelen. “Ik was te dom om me te realiseren dat ik, door beleggers een aantrekkelijk voorstel te doen, een kolossaal bedrijf zou creëren.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus