Nieuws

Pas op! Amerikaanse aandelen zijn te duur

Rick Friedman van GMO roept Amerikanen op vooral uit Amerikaanse aandelen te stappen. De huidige hoge waarderingen lokten in het verleden de zwaarste correcties uit, zo becijfert hij.

Beleggers hebben de voorkeur om in eigen land te beleggen. Voor Amerikanen is dit niet langer verstandig. Dat schrijft Rick Friedman van GMO voor het blad Advisor Perspectives. Friedman is lid van het Asset Allocation team van GMO. Volgens hem zijn waarde-aandelen in de opkomende markten op dit moment het aantrekkellijkste geprijsd zijn. Niets is in zijn ogen echt goedkoop, maar deze aandelen koersen op dit moment op een ‘redelijk’ niveau, terwijl Amerikaanse aandelen volgens hem ronduit duur zijn.

Amerikaanse beleggers blijven in de regel dicht bij huis. Ongeveer 70% van hun aandelenportefeuille zit gemiddeld in Amerikaanse bedrijven. En dat terwijl Amerikaanse bedrijven 50% van de wereldwijde marktkapitalisatie vertegenwoordigen. Deze voorkeur voor het thuisland is niet specifiek Amerikaans, legt Friedman uit. Canadezen en Australiërs doen precies hetzelfde, terwijl deze landen slechts 3,3% en 2,4% van de wereldwijde marktkapitalisatie uitmaken.

Friedman: "Voor Amerikanen is er ook wel wat voor te zeggen om meer in de thuismarkt te beleggen. Amerikaanse bedrijven zijn immers sneller hersteld van de kredietcrisis dan bedrijven in andere landen. Dat heeft deels te maken met de snelle hervormingen van de Amerikaanse financiële sector. Banken werden gedwongen om schulden af te schrijven en de balans te versterken. In Europa hebben veel banken dat nog altijd niet gedaan."

Waardering aandelen op correctieniveau

Daarnaast zijn historisch lange periodes aan te wijzen waarin de Amerikaanse aandelenbeurs beter presteerde dan die in Europa en in de opkomende markten. Recent was er ook sprake van een dergelijke periode. Beleggers in de S&P 500 index hebben hun beleggingen sinds 2009 met gemiddeld 18% per jaar zien stijgen. Dat is aanzienlijk meer dan elders.

Dat is niet onopgemerkt gegaan. Veel internationale beleggers hebben de afgelopen jaren ook een voorkeur gehad voor de Amerikaanse markt. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Amerikaanse aandelen op dit moment erg duur zijn. Friedman schrijft dat aandelen alleen in 1929, aan de vooravond van de crisis, in 2000 voordat de internetluchtbel uiteenspatte en in 2008 aan de vooravond van de kredietcrisis vergelijkbaar duur waren.

Het verwachte rendement wordt volgens Friedman in hoge mate bepaald door de aankoopprijs van aandelen. Dat is voor hem de belangrijkste reden om te waarschuwen tegen beleggingen in Amerikaanse aandelen. Aandelen in opkomende markten zijn wat hem betreft aantrekkelijker, ondanks de risico’s die daaraan zijn verbonden. Friedman denkt ook dat ook de wisselkoersen van diverse opkomende markten extra rendementskansen bieden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?