Nieuws

Axa IM: China pakt schaduwbanken aan

Om de financiële stabiliteit te verbeteren, wil China de ongebreidelde kredietgroei beperken. Dat gaat wel ten koste van de economische groei.

China pakt de schaduwbanken aan. Dat is noodzakelijk, maar leidt op korte termijn tot lagere groei. Dat schrijft Aidan Yao, econoom bij AXA Investment Managers in een uitgebreid rapport over de ontwikkelingen van schaduwbankieren.

De snelle kredietgroei van de Chinese niet-reguliere bankensector wordt de laatste tijd aan banden gelegd. De Chinese centrale bank heeft diverse maatregelen genomen om de niet op de balans genoteerde activiteiten van banken en die van lokale overheden in te perken.

Deze maatregelen lijken volgens Yao politieke steun te krijgen. President Xi maakte recent duidelijk dat het noodzakelijk is om de financiële excessen in te perken. Daarmee bestaat volgens Yao de kans dat de activiteiten van zogenoemde schaduwbanken zullen worden beknot totdat ze geen systeemrisico meer vormen.

Negatief effect kort termijn

Door deze maatregelen zal de financiële stabiliteit van de Chinese economie toenemen. De snelle kredietgroei van de schaduwbanken zorgde voor diverse bubbels in China.

Op de korte termijn zal China echter een prijs betalen voor het beperken van de kredietgroei. Dat is op dit moment al zichtbaar door een synchrone verkoop van aandelen, obligaties en vastgoed.

Balanceeract

De grote uitdaging oor de Chinese regering is om ervoor te zorgen dat een balans wordt gevonden tussen het beperken van de kredietgroei en het minimaliseren van de negatieve gevolgen daarvan. Yao: "Dat is lastig, maar de Chinese autoriteiten hebben in het verleden bewezen dat ze erin slagen om de gulden middenweg te vinden.

Tao verwijst naar bijvoorbeeld de aanpak van de liquiditeitscrisis in 2013 en het instorten van de aandelenmarkt in 2015. Het gaat er volgens Yao om dat de autoriteiten eerst de bubbel doorprikken en zich daarna concentreren op het beheersbaar maken van de gevolgen.

Het betekent al met al dat de kans groot is dat de meevallende economische groei in het eerste kwartaal eenmalig was. De verwachting is dat de groei de komende kwartalen lager zal zijn en meer zal schommelen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie