Nieuws

Financiële regulatie uit de gratie

Brexit en de Amerikaanse verkiezingen leiden ertoe dat steeds meer landen uit concurrentieoverwegingen de bancaire regels laten vieren.

Grote multinationals hebben er veel voordeel bij: landen die tegen elkaar opbieden met fiscale voordelen om zo bedrijven aan zich te binden. De financiële sector was de laatste jaren een uitzondering. Maar dat gaat veranderen, schrijft Bloomberg Businessweek in een commentaar.

Na het faillissement van de Amerikaanse bank Lehman Brothers in 2007 en de daarop volgende krediet- en eurocrisis was het voor veel landen duidelijk dat de financiële regulatie strenger moest worden. Het voortouw werd genomen door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, kort daarop gevolgd door de eurozone en de EU.

Retoriek

Maar sinds de Brexit en de verkiezing van Donald Trump in de VS is er veel veranderd. Wie goed luistert naar de strijdlustige retoriek die komt uit Londen en Brussel, kan alleen maar concluderen dat zowel de EU als Groot-Brittannië er alles aan zullen doen om banken naar zich toe te halen (of niet te laten vertrekken). 

Mark Carney, de president van de Britse centrale bank en voorzitter van de Financial Stability Board, waarschuwde er in een speech twee weken geleden voor. Het globale financiële system staat volgens hem op een "kruising" waarbij het gevaar bestaat dat er gekozen wordt voor een weg waarbij de geboekte vooruitgang teniet wordt gedaan. Carney wil geen losse bankregels.

Doorgeslagen

Trump denkt daar anders over. Hij speelt met zijn regering een belangrijke rol in de aanval op financiële regulatie. Enigszins begrijpelijk is zijn argumentatie volgens Bloomberg dat de financiële regulatie te ver is doorgeslagen, wat ten koste gaat van de kredietverlening aan het bedrijfsleven. Maar zowel Carney en ook Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zeggen dat de strengere regelgeving wel ergens goed voor is: het heeft het financiële systeem veel robuuster en veiliger gemaakt.

EU-commissaris Valdis Dombrovski sprak op 20 april de hoop uit dat de VS zich blijven houden aan het principe van een zo veilig mogelijke financiële sector. Tegelijkertijd gaf hij echter ook hij aan dat de EU net zo goed op zoek is naar meer groeivriendelijke regels voor de financiële sector. De wedstrijd is begonnen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen