Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Indices opkomende markten zijn een wereld van verschil

Kennis van opkomende markten is de eerste stap, maar de benchmark kennen is een minstens zo belangrijkere tweede stap.

Bij assetallocatie-beslissingen komt vrij snel de vraag aan de orde welke benchmark het beste bij de visie en filosofie past. Die keuze heeft gevolgen voor bijvoorbeeld waarderingen, dividendrendement en valutarisico’s.

Als u besluit meer in aandelen te beleggen en specifiek meer in opkomende markten, waar belegt u dan in? Met een grotere allocatie opkomende markten is het belangrijk om de risico’s te kennen. Om met de woorden van Warren Buffett te spreken: “Risico komt van niet weten wat je doet.”

De beleggingscategorie kennen is de eerste stap, maar hoeveel aandacht is er voor de bijbehorende benchmark? Voor emerging markets geldt een wereldwijde aanpak, die feitelijk betrekking heeft op drie regio’s: Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Azië en de Pacifische regio

Het oosten kent een onderverdeling tussen Azië en de Pacifische regio. Australië en Nieuw Zeeland behoren tot de Pacific index, maar niet tot Azië. In beide regio’s is Japan zeer dominant. Daarom zijn er naast MSCI AC Pacific en MSCI AC Asia ook twee andere indices: MSCI AC Pacific ex Japan en MSCI AC Asia ex Japan. Duidelijk is te zien dat de allocatie Japan groot is.

Index                                      Japan 

MSCI AC Pacific                        40,96%

MSCI AC Asia                           44,72%

De ken-uw-benchmarkregel bij het beleggen in opkomende markten lijkt eenvoudig, maar er moet ook een keuze worden gemaakt bij de vraag: hoeveel wil ik in China beleggen? Er zijn vijf verschillende benchmarks die raakvlakken hebben met opkomende markten, maar allocatie China varieert behoorlijk. De verschillen zijn aanzienlijk, waardoor er uiteenlopende risico’s genomen worden.

Index                               China

MSCI Emerging Markets       26,90%

MSCI AC Pacific                 15,87%

MSCI AC Pacific ex Japan     17,33%

Dividend en P/E

Elke regio heeft zijn karakteristieken en daarmee ook onderlinge verschillen. De vijf benchmarks laten dan een grote verscheidenheid in waardering en dividendrendement zien. Zo heeft de MSCI AC Pacific ex Japan met 2,86% het hoogste dividendrendement en is de MSCI Pacific met een P/E van 15,79 het duurste.

Index                              Dividendrendement  P/E

MSCI Emerging Markets      2,44%                        14,94

MSCI AC Pacific                2,53%                        15,79

MSCI AC Asia                   2,22%                        15,71

MSCI AC Pacific ex Japan    2,86%                        15,15

MSCI AC Asia ex Japan       2,36%                        14,92

Wat vooral aandacht moet krijgen is dat er niet ‘per ongeluk’ overlap is met bestaande allocaties. Vooral Japan en China zetten zoden aan de dijk in deze benchmarks en zo kan een beetje tilt in de portefeuille onverwacht groter zijn dan de bedoeling is. Kortom: ken uw benchmark!


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen