Nieuws

Tijd voor winstnemingen op opkomende markten

De opkomende markten hebben een geweldig jaar achter de rug, maar met alle politieke risico's wordt het nu tijd winst te nemen.

Het wordt tijd om winst te nemen in de opkomende markten. Zowel in aandelen als obligaties, aldus de Wall Street Journal

De krant sprak met meerdere beleggers en analisten die van mening zijn dat de markten na een fantastisch 2016 en een goed begin van 2017 toe zijn aan een afkoelingsfase. 

"Met de Europese verkiezingen op komst en de oplopende spanning tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten is er een verhoogd politiek risico op teveel fronten," zegt bijvoorbeeld fondsmanager Thanos Bardas van Neuberger Berman. "De markten zijn erg veel gestegen. Nu zou de slinger wel eens de andere kant kunnen opzwaaien," zegt hij. Neuberger Berman heeft daarom besloten een deel van zijn longposities af te bouwen. 

Ononderbroken

De opkomende markten zijn als groep bijna ononderbroken gestegen sinds eind januari vorig jaar. De winst voor de MSCI Emerging Markets index bedroeg over die periode bijna 40%. Dit jaar waren het 12%.

Tegelijkertijd zijn ook obligaties flink in waarde gestegen en munten sterker geworden. Dat alles gedreven door een grote inflow van buitenlands beleggerskapitaal. Alleen in het eerste kwartaal ging het daarbij om meer dan 60 miljard dollar.

Volgens de Wall Street Journal deels terecht omdat landen als Argentinië uit het economische dal kruipen. Maar je kunt je tegelijkertijd afvragen of het niet teveel van het goede is. Om een voorbeeld te noemen, de waarderingen in Zuid-Korea en Taiwan liggen inmiddels deels al boven die in de EU, terwijl de economische groei vertraagd. Met alle politieke spanningen van dien, alle reden voor een cooldownfase.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen