Nieuws

Actief doet het 'aardig' in Europa

Actieve Europese aandelenfondsen laten, vergeleken met andere regio’s, een lagere underperformance zien ten opzichte van passief.

Actieve fondsmanagers die zich richten op alleen Deense of Zwitserse aandelen boekten gemiddeld vorig jaar zelfs een veel beter rendement dan de S&P-landenbenchmark voor Denemarken en Zwitserland, meldt S&P Dow Jones Indices op basis van onderzoek.

De indexprovider noemt de Spiva Scorecard, die vijftien jaar geleden het levenslicht zag, de ‘de facto scheidsrechter van het actief-passiefdebat.’ 

Nederlandse aandelenfondsen hebben het in 2016 in 38% van de gevallen beter gedaan dan de benchmark, de S&P Netherlands BMI. Het percentage outperformers is over een periode van drie (19%), vijf jaar (6%) en tien jaar (3%) echter veel lager.

Pan-Europese beleggingsfondsen

De prestaties van pan-Europese beleggingsfondsen vallen echter tegen, ongeacht de horizon blijkt uit de data-analyse van de indexprovider. Negen van de tien Europebrede beleggingsfondsen, die denomineren in euro, laten over een periode van tien jaar een underperformance zien ten opzichte van de S&P Europe euro 350 benchmark.

Ongeveer 20% van de fondsmanagers die beleggen in Europese aandelen heeft het in 2016 beter gedaan dan de S&P Europe 350 benchmark. Over drie en vijf jaar genomen geldt dat voor circa een kwart van de actieve beheerders.

Actief beheerde aandelenfondsen in wereldwijde aandelen, Amerikaanse aandelen en opkomende marktenaandelen laten een substantieel hogere underperformance zien dan hun Europese tegenhangers. In opkomende markten slaagt 10% van de beheerders over een periode van vijf jaar het beter te doen dan de benchmark en in de Verenigde Staten 8%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus