Nieuws

VK nog niet van EU af

Standard Life Investments over de ideale uitkomst van de komende complexe Brexit-onderhandelingen.

Met het activeren van artikel 50 van het Verdrag van de Europese Unie zet het VK vandaag een belangrijke stap in het Brexit-proces. Het VK vraagt formeel om een scheiding, waardoor de onderhandelingen over een nieuwe relatie nu kunnen beginnen. Het betreft de voorwaarden van de Britse exit en het framework van een nieuwe handelsrelatin.

Omdat het VK diep verankerd is in de economische en regelgevende infrastructuur van de EU, zal het exit-proces uiterst gecompliceerd zijn, meent Stephanie Kelly, politiek econoom van het Schotse Standard Life Investments. "De definitieve overeenkomst over de voorwaarden voor het verlaten van de EU moet worden goedgekeurd door een gekwalificeerde meerderheid van de Europese Raad. Maar een nieuw handelsakkoord dat een verandering van het verdrag vereist, dient unaniem goedgekeurd te worden door alle lidstaten afzonderlijk. Sommige landen zullen hun oordeel laten afhangen van een referendum Dat maakt de uiteindelijke uitkomst van dit complexe Brexit-proces nog onzekerder."

De vier onderhandelingsthema's

1. Vrij verkeer van personen
Het bedwingen van de immigratie was een dominant thema in de campagne van de voorstanders van Brexit. Aangezien het vrije verkeer van personen een belangrijke pijler van de EU is, zullen afwijkingen hiervan op stevig verzet van de EU-onderhandelaars kunnen rekenen.

2. Politieke soevereiniteit van het VK
Een andere belangrijke boodschap van de Leave-campagne was dat de EU onvoldoende democratisch is. Wanneer het VK toetreedt tot de Europese Economische Ruimte (EER) en zich voegt bij landen als Noorwegen en IJsland, moet het VK nog altijd voldoen aan de zogenoemnde ondemocratische EU-wetten in ruil voor toegang tot de interne markt. Daarbij hebben EER-landen geen zeggenschap in het opstellen van EU wet- en regelgeving.

3. Toegang tot diensten en de interne markt
Het VK is een grote exporteur van diensten, met name van financiële diensten. Op dit moment kunnen financiële instellingen in het VK gemakkelijk in de EU opereren zonder zware aanvullende regelgeving. De Britse overheid is op zoek naar ‘de grootst mogelijke vrijhandel’ in financiële dienstverlening met de EU. Het economisch belang van de sector en de rol van Londen als financieel centrum maken dit voor het VK een belangrijke kwestie.

4. Toekomst van de eurozone en de EU
De hoeveelheid politiek kapitaal dat in het Europese project is geïnvesteerd is aanzienlijk. Brexit vormt een bedreiging voor de duurzaamheid van de EU, zeker nu de scepsis in andere landen ten aanzien van de EU groeit. De grote angst is dat het VK de eerste dominosteen is die omvalt en dat andere landen volgen. De EU-onderhandelaars zullen erop gebrand zijn de integriteit van de EU te behouden.

Ideale Brexit

Volgens Kelly is een vrijhandelsovereenkomst de meest voor de hand liggende uitkomst Daarbij geldt: hoe meer de toekomstige Britse betrekkingen met de EU lijken op het huidige lidmaatschap van de EU, hoe minder verstorend een Brexit zal zijn voor de wederwijdse handel. Kelly: "Het meest ontwrichtende resultaat zou het terugvallen op de WTO-regels zijn, waardoor zowel tarifaire en non-tarifaire belemmeringen opgeworpen kunnen worden."

Hoewel een EER-lidmaatschap weinig hinder zou opleveren voor beide partijen, is het alleen politiek wenselijk voor de EU. Het gebrek aan controle over migratie en soevereiniteit maakt dit de slechtste politieke uitkomst voor het VK.

Kelly: "Volgens de huidige signalen lijkt een EER-oplossing zeer onwaarschijnlijk. Een ideale Brexit waarbij het VK minimaal toegeeft op haar wensen creëert weinig ontwrichting van de economie, in het bijzonder voor het VK, maar het is politiek onhaalbaar voor de EU. Het zou de vier vrijheden (vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal) in gevaar brengen en de kans op het vertrek van een andere lidstaat vergroten."

Uiteindelijk zullen beide partijen bereid moeten zijn om tot op zekere hoogte compromissen te sluiten. Dit maakt een vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en het VK volgens Kelly de meest waarschijnlijke post-Brexit-regeling.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?