Nieuws

M&A? Niet doen!

M&A is volgens het Franse beleggingshuis Comgest meestal een recept voor waardevernietiging.

Organische omzetgroei is de belangrijkste voedingsbodem voor winstgroei op de lange termijn. Dat zegt Wolfgang Fickus, lid van het Investment Committee van Comgest. Daarom is het volgens hem van belang om juist in die bedrijven te beleggen die in staat zijn omzetgroei over meerjarige perioden te realiseren. Deze omzetgroei zal zich, na verloop van tijd, vertalen in een oplopende aandelenkoers.

Maar niet alle bedrijven gaan voor autonome omzetgroei. "Met kan er ook voor kiezen om te groeien via fusies en overnames. Dit soort corporate actions vormt altijd een reden om extra alert te zijn." De historie leert namelijk volgens Fickus dat het plegen van fusies en overnames een uiterst risicovolle strategie is om omzet- en winstgroei te realiseren. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat tweederde van alle overnames leidt tot waardevernietiging bij de overnemende partij.

Reden van dit teleurstellende resultaat is veelal dat de behaalde synergievoordelen worden overschat, hetzij door minder kostenvoordelen of door minder omzetstijging. "Maar ook valt de timing van een overname vaak samen met een piek in bedrijfswaarderingen."

Kasstroom is key

Toch betekent dit volgens Pickus niet dat overnames altijd slecht zijn. "Ook in onze Europese - en emerging markets-portefeuilles  bevinden zich bedrijven die geregeld overnames doen. "Deze ondernemingen kenmerken zich veelal door een lagere vrije kasstroom dan de bedrijven in portefeuille die alleen zelfstandig groeien. Zolang de waardering van deze overnemende partijen dit hogere risico weerspiegelt, zijn deze bedrijven zeker interessant."

Fickus stelt dat het van groot belang is om te kijken naar de hoogte van de vrije kasstroom die gegeneerd wordt uit het geïnvesteerde vermogen (cash flow return on investment, CFROI) van de nieuwe entiteit. Indien deze in de loop van de tijd verbetert, dan is er sprake van synergie-effecten en een indicatie dat het vermogen om waarde te genereren is toegenomen. Als de CFROI na een overname daalt, dan is dat een teken dat de overname tot waardevernietiging heeft geleid of onvoldoende compensatie heeft kunnen bieden om het tij te doen keren bij de overnemende partij.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie