Nieuws

Actief gedijt bij veel passief

In markten waar passieve fondsen prominent aanwezig zijn, zijn actieve managers… actiever.

In markten waar passieve fondsen prominent aanwezig zijn, zijn actieve managers… actiever.

Buiten het feit dat fondsmanagers in deze markten frequenter posities innemen brengen hun actief beheerde beleggingsfondsen beleggers lagere kosten in rekening. Hoe groter de concurrentie van indexfondsen des te groter de kans dat actieve beheerders betere rendementen overleggen,

Dat blijkt uit een paper van de Nederlander Martijn Cremers, professor in de financiële economie aan de University of Notre Dame, en enkele collega-economen, waarin 32 financiële markten wereldwijd zijn bestudeerd en die is gepubliceerd in de Journal of Financial Economics. 

In de Verenigde Staten, waar het indexbeleggen goed is voor 27% van de totale markt, betalen beleggers bijvoorbeeld gemiddeld een beheervergoeding van 1,31% voor actieve fondsen en 0,26% voor indexfondsen. In het Verenigd Koninkrijk, waar het aandeel passief met 9% veel lager is, is de gemiddelde fee 2,38% voor actief beheer en 0,62% voor passieve fondsen.

Daarbij komt nog dat het marktaandeel van zogeheten indexhuggers in het Verenigd Koninkrijk met 32% veel hoger is. Deze fondsen volgen de index, maar rekenen daar wel de hoge kosten voort, die passen bij actief beheer. In de Verenigde Staten nemen closet trackers 15% van de markt voor rekening.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus