Nieuws

Verzekeraars verkopen veel Duits papier

Verzekeraars verkochten voor 3 miljard euro aan Duitse staatsobligaties in het vierde kwartaal 2016, aldus DNB.

Verzekeraars hebben in het vierde kwartaal van 2016 voor bijna 3 miljard euro aan Duitse staatsobligaties verkocht, zo blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank.

Door deze verkopen en een daling van de obligatiekoersen liep de waarde van de portefeuille lang Duits overheidspapier in het vierde kwartaal terug van 45 miljard tot 40 miljard euro.

Tijdens de eerste jaren van de Europese schuldencrisis hebben verzekeraars hun portefeuille met langlopend overheidspapier uitgebouwd. Dit uitte zich voor een groot deel in de toename van het bezit aan Duitse en Nederlandse staatsobligaties.

Versnelling omvang verkopen

Deze portefeuilles zijn in de periode van eind 2009 tot eind 2012 bijna verdubbeld tot circa 43 miljard euro, respectievelijk 41 miljard euro. Sindsdien neemt de omvang van deze portefeuilles weer af.

In de jaren 2015 en 2016 verkochten de verzekeraars voor 5,5 miljard euro aan Duits papier, waarvan de helft in het vierde kwartaal van 2016. Daarbij werden ook nog schuldtitels met een looptijd van meer dan twintig jaar omgeruild naar papier met een veel kortere looptijd.

In mindere mate werden in die periode ook Nederlandse staatsobligaties verkocht (3,6 miljard euro). Mogelijk hebben verzekeraars hierbij ingespeeld op het aankoopprogramma van de ECB van overheidsobligaties.

Meer in Frans staatspapier

Overigens hebben ze een deel van de opbrengsten in het vierde kwartaal van 2016 weer ingezet voor de aankoop van lang Frans staatspapier (0,6 miljard euro), waar een hoger rendement op te behalen is.

De waarde van de Duitse en Nederlandse obligatieportefeuilles werd in de meeste kwartalen van 2015 – met uitzondering van het tweede kwartaal - en van 2016 nog ondersteund door een stijging van de obligatiekoersen in samenhang met de daling van de lange rente.

In het vierde kwartaal steeg de lange rente echter en traden waardeverliezen op van 2,4 miljard euro (5,6%) op de Duitse portefeuille en van 2,3 miljard euro (5,5%) op de Nederlandse portefeuille.

Door de verkopen en de waardeverliezen daalde het bezit aan lang Duits en Nederlands overheidspapier tot 40 miljard euro, respectievelijk 41 miljard euro per ultimo 2016.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus