Nieuws

Trump moet snel leveren

Als Trump niet snel zijn beloofde belastingplannen doorvoert, kan er een snel einde komen aan de huidige bullmarkt.

Het Amerikaanse belastingregime steekt slecht af in vergelijking met die van andere ontwikkelde economieën. De vennootschapsbelasting bedraagt maar liefst 35% over de gerealiseerde bedrijfswinst. Het hoge tarief spoort bedrijven aan om hun productie naar het buitenland te verleggen en hun bedrijfswinst niet naar de VS te repatriëren. Het is de reden dat een hervorming van het belastingsysteem voor Trump essentieel is.

Maar, zo zegt Brendan Mulhern, global investment strategist bij Newton, een boutique van BNY Mellon: "Deze hervorming moet niet te lang op zich laten wachten, want de financiële markten zijn ongeduldig.

Schijnbaar eenvoudige oplossing

Om zijn campagnebelofte Make America Great Again na te komen zou Trump de VS willen hervormen met twee eenvoudige regels: Buy American and hire American. In de hervorming van het belastingsysteem ligt de sleutel om zijn doel te bereiken.

Mulhern legt uit: "Door het tarief voor de vennootschapsbelasting omlaag te brengen, wordt het kostenvoordeel van offshore productie gereduceerd, waardoor bedrijven worden gestimuleerd in de VS te investeren en personeel aan te stellen."

Maar het verlies van overheidsinkomsten moet wel ergens door worden opgevangen. Of door andere inkomstenbronnen aan te boren, of door op uitgaven te besparen. In dat licht lijkt het voorstel voor het instellen van een zogenoemde BAT volgens Mulhern aantrekkelijk. "De BAT is een belasting die wordt geheven afhankelijk van de plaats waar het product geconsumeerd wordt, in tegenstelling tot waar het product wordt geproduceerd. Geïmporteerde goederen die binnenlands worden verkocht worden wel belast en exportgoederen niet."

Groeiende tegenstand

De maatregel zal volgens Mulhern de komende 10 jaar de overheidsinkomsten met meer dan 1 biljoen dollar verhogen en de verlaging van de tarieven voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting compenseren.

Maar de BAT wordt niet door iedereen met open armen ontvangen. Bedrijven, die sterk afhankelijk zijn van importgoederen, hebben hun lobbyisten in Washington al aan het werk gezet. Er zijn ook praktische zaken die moeten worden opgelost. Mulhern: "Gezien de complexiteit van de hedendaagse global supply chain is implementatie van de BAT nog niet zo eenvoudig. Bovendien zou het voorstel waarschijnlijk leiden tot hogere consumentenprijzen als gevolg van hogere importkosten."

Op korte termijn kan de invoering van de BAT leiden tot prijsinflatie, maar dan wel van het kwalijke soort: inflatie op grond van een belasting op consumptie en niet als teken van een goed lopende economie, waardoor looninflatie de kop opsteekt.

Beursangst

Voor veel Republikeinen zijn er genoeg redenen redenen om bedenkingen te hebben ten aanzien van de BAT. De geluiden die uit Washington komen, duiden er dan ook op dat Trump's 'fenomenale' belastingplan zal verwateren.

Mulhern: "De kans is aanwezig dat de financiële markten teleurgesteld worden als Trump zijn beleidsagenda niet snel krijgt uitgevoerd. Een ding is zeker: naarmate de huidige bullmarkt voortduurt en waarderingen dus verder oplopen zal het toekomstige rendement in toenemende mate neerwaarts gezicht zijn."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus