Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Temt Trump Aziatische tijger?

Trump heeft tijdens de verkiezingen zijn tanden laten zien. Maar wat betekenen de handelsmaatregelen van Trump eigenlijk voor Azië?

Het is een van de hoofdthema’s van 2016 geweest en een van de aanjagers van de Brexit en Trump’s verkiezing: de toegenomen ontevredenheid onder de middenklasse van de ontwikkelde markten. 

Deze groep is met name verbolgen over de gevolgen die globalisering heeft voor het stagneren van loonstijgingen. En hoewel duidelijk is dat president Trump veel van deze effecten van de liberalisering van de wereldhandel wil aanpakken, ligt het niet in de lijn der verwachting dat hij of de Amerikaanse beleidsmakers dramatische handelsmaatregelen zullen doorvoeren.

De Verenigde Staten vertrouwen namelijk voor een significant deel van de handel op Azië. Het is eerder te verwachten dat minder verstrekkende maatregelen worden doorgevoerd. De potentiële impact daarvan op Azië, Amerika’s grootste handelspartner, kan substantieel zijn. 

Eerder in deze serie:

Makkelijk beleggen in Azië

Protectionistische wetten niet waarschijnlijk

Hoewel Trump kleurrijke en hartstochtelijke taal heeft aangeslagen rondom zijn handelsbeleid, zal de daadwerkelijke implementatie ervan veel milder zijn dan zijn retoriek doet vermoeden.

Allereerst zal het moeilijk zijn om de Aziatische sterke waardeketen, infrastructuur en het ecosysteem, dat de laatste decennia is opgebouwd, te vervangen. Het duurt waarschijnlijk jaren om de productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen en opnieuw op te bouwen.

Decennialange bezuinigingen in de Amerikaanse verwerkende industrie hebben hun sporen achtergelaten: een afname van de vaardigheden en een inkrimping van de omvang van de verwerkende industrie.

Prijsstijgingen 

Twintig jaar geleden was het aantal arbeidsplaatsen in de verwerkende industrie nog zo’n 17% van het totaal aantal arbeidsplaatsen in de private sector tegen zo’n 10% nu.

Het opvoeren van de productiecapaciteit van bestaande fabrieken of het bouwen van nieuwe fabrieken en het aantrekken van werknemers in de verwerkende industrie zal daarom niet snel en eenvoudig zijn.

Waarschijnlijk leidt het terugbrengen van de productie naar Amerika bovendien tot prijsstijgingen van producten. En bij wie komt daarvoor de rekening te liggen? Juist, de Amerikaanse consument zélf.

De vraag is in hoeverre deze kosten worden gecompenseerd door hogere lonen en economische groei. Daarnaast valt er weerstand tegen de plannen te verwachten die het openlijk protectionistisch beleid ook beperkt zullen houden.

Denk aan een omvangrijke lobbyende zakelijke oppositie en de problemen die het schenden van het in de World Trade Organization overeengekomen handelsrecht met zich mee zullen brengen.

Wel mildere vormen van protectionistisch handelsbeleid

De kern van president Trump’s opvatting is dat handelsbeleid een hefboom is om exportgroei, werkgelegenheid en uiteindelijk economische groei te stimuleren. Het is dus waarschijnlijk dat er wel enige vorm van protectionistisch handelsbeleid wordt geïmplementeerd.

Neem bijvoorbeeld de grenstaksmaatregelen, een van de voorgestelde beleidsmaatregelen. Die houden beter stand en zijn realistischer dan het bouwen van een muur op de grens tussen de VS en Mexico. 

Zulke maatregelen leggen een marginale belasting op voor importen en stellen de exportopbrengst vrij van belasting. Dit verbetert de concurrentiepositie van in Amerika geproduceerde producten significant. Daarnaast kan het op korte termijn een licht positief hebben op het Amerikaans bruto binnenlands product, aangezien de import daalt en de handelsbalans versmalt.  

China het belangrijkste slachtoffer, maar effecten zijn groter

Azië speelt een rol als belangrijk middelpunt van de wereldhandel met veel economiën die onderling verbonden zijn. Daardoor wordt de regio meer blootgesteld aan processen die de wereldwijde handel kunnen beïnvloeden dan andere regio’s in de wereld.

Op regionaal niveau neemt Azië 67% van Amerika’s handelsbalanstekort voor zijn rekening (voor goederen). Dat verklaart ook dat acht van de top vijftien landen waarmee de VS een goederenhandelsbalanstekort onderhoudt in Azië liggen.

Momenteel is 85% van de Amerikaanse import uit Azië een eindproduct (in plaats van halffabrikaten of grondstoffen) waarvan een aanzienlijk deel uit China komt. Dat is dan ook het land waarmee de VS bij uitstek de grootste handelstekorten heeft.

Vandaar dat China waarschijnlijk het zwaarst worden getroffen door een Amerikaans protectionistisch handelsbeleid. VS zal grote industriële grootmachten zoals China niet snel van hun troon stoten.

Concurrentievoordeel China

China heeft daarvoor de voorbije decennia al een te groot concurrentievoordeel in massaproductie opgebouwd. Maar elke verandering in de handelsstromen tussen de VS en China zal waarschijnlijk nagalmen over de hele Aziatische productielijn.

Hoewel het realistischer is dat Trump’s regering eerder grensbelastingmaatregelen als vorm van handelsprotectionisme door zal voeren, blijft de precieze uitvoering onzeker. En het is nog niet duidelijk welke soorten goederen het betreft.

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat handelsbarrières een transformerend effect op de handelsrelatie van de VS met de rest van de wereld zullen hebben als ze worden ingevoerd. Daarom is het zaak waakzaam te blijven.

Handelsbarrières van de VS kunnen nadelig zijn voor Azië en dat risico wordt door beleggers nog onvoldoende gezien en ook nog altijd ondergewaardeerd.

Meer weten?

Om zelf aan de slag te gaan met de selectie van de beste bedrijven in een voor u onbekende regio gaat misschien wat te ver. Het aanschaffen van ETF’s is een optie, maar daarmee wordt misschien te gespreid belegd als u op zoek wilt naar de échte kansen.


Verkrijgbaarheid

De beleggingsfondsen van BlackRock zijn via een groot aantal banken, online platforms en vermogensbeheerders verkrijgbaar. Het aanbod van BlackRock fondsen kan per distributeur verschillen. Alle in dit artikel genoemde fondsen zijn beschikbaar via Binck Bank.

De volgende risico-indicator is van toepassing op alle in dit artikel genoemde fondsen.

De genoemde fondsen zijn subfondsen van BlackRock Global Funds (BGF). BGF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF en de subfondsen daarvan (de “fondsen”) zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Het beleggen in de fondsen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen 

Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA). Geregistreerd adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N2DL. Tel: +44 (0)20 7743 3000. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies en meningen vormen geen beleggingsadvies of andersoortige aanbeveling en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

© 2017 BlackRock Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BOUW MET BLACKROCK (BUILD ON BLACKROCK), MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD (SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?