Nieuws

Weer geen Europese aandelenrally?

Er is in Europa veel om optimistisch over te zijn en toch blijven de aandelenmarkten achter. Nordea verklaart.

Europese aandelen zijn goedkoop, de bedrijfswinsten stijgen en de macro-economische indicatoren zijn positief. En toch blijven Europese aandelen dit jaar werderom achter bij die uit de Verenigde Staten. En dat terwijl veel beursanalisten begin dit jaar (wederom) een outperformance van Europa voorspelden.

Hoe kan dat? De beursanalisten van Nordea Asset Management wijzen in een deze week verschenen rapport op drie oorzaken: politieke onzekerheid, angst voor China en stagnerende kredietgeving aan bedrijven.

Onzekere verkiezingen

De meest voor de hand liggende oorzaak voor het achterblijven van Europese aandelen is volgens Nordea de politieke onzekerheid. De verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en misschien Italië kunnen overwinningen opleveren voor populistische partijen. En als die overwinning groot genoeg zijn kan dat de hele EU op zijn grondvesten doen trillen. Geert Wilders en Marie le Pen zijn er immers duidelijk over dat zij die EU willen opblazen. Het is een vooruitzicht waarvan beleggers gruwelen.

Het goede nieuws is dat de verkiezingen waarschijnlijk positief uitvallen. De trend dat populistische partijen alsmaar groter worden is de laatste weken en maanden immers gestopt. Van de andere kant merkt Nordea op dat er niks zo onvoorspelbaar is als de politiek. Verrassingen zijn niet uitgesloten, wat beleggers terughoudend maakt.

Chinese landing

Hetzelfde geldt voor China. De angst voor een harde landing van China is gaandeweg 2016 weliswaar steeds verder op de achtergrond geraakt, maar is dat wel terecht? Nordea wijst erop dat de Chinese groei in 2016 vooral kon herstellen door een nieuwe bloei van de kredietverlening, en dat is riskant voor een land dat toch al diep in de schulden zit.

Nordea denkt dat vooral exportwereldkampioen Duitsland eronder zou lijden als de kredietverlening in China weer terugvalt. Nederland met zijn open economie heeft dan ook een probleem.

Te weinig krediet

Waar China te veel kredieten vergeeft aan consumenten en bedrijven is in Europa het omgekeerde het geval. Volgens Nordea een groot probleem, omdat Europese bedrijven voor het doen van inevsteringen veel meer afhankelijk zijn van de banken dan hun Amerikaanse collega’s.

En om de cirkel rond te maken heeft de tegenvallende kredietverlening in Europa volgens Nordea weer te maken met het onzekere politieke klimaat.

Nordea zelf blijft positief over Europese aandelen, maar vol instappen is misschien toch niet de beste strategie. Wacht nou eerst maar even tot de politieke mist optrekt, is het advies.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus