Nieuws

Actief werkt in opkomende markten

Emerging markets lenen zich prima voor actief beheer, laten de tien beste opkomende markten aandelenfondsen zien.

Het actief selecteren van bedrijven in opkomende markten door fondsmanagers voegt nog duidelijk waarde toe. De Top 10 van de beste beleggingsfondsen in deze categorie bestaat grotendeels uit actieve beleggingsfondsen, die hogere rendementen laten zien dan hun benchmarks. Ondanks de toename van passief beleggen zijn slechts twee indexfondsen doorgedrongen tot de Top 10.

De populariteit van het beleggen in opkomende markten bereikte in februari 2009 een dieptepunt. Het belegd vermogen halveerde na de financiële crisis van 260 miljard euro naar 130 miljard euro. Sindsdien is de omvang bijna vervijfvoudigd tot ruim 600 miljard euro eind 2016. Tijdens deze stijging is het marktaandeel van passief beleggen ruimschoots verdubbeld.

Instroom opkomende markten

Aandelen van in opkomende markten gevestigde bedrijven hebben de afgelopen jaren aanzienlijk slechter gepresteerd dan aandelen van die in ontwikkelde markten. Het gemiddelde jaarlijkse rendement van de MSCI Emerging Markets is over de afgelopen vijf jaar in totaal ruim 10 procentpunt lager dan de MSCI World zonder opkomende markten.

Lees ook: De Top 10 beste duurzame aandelenfondsen

Die lage rendementen en gestegen politieke risico’s hebben de populariteit van aandelen in opkomende markten lang negatief beïnvloed. Mede dankzij een stijging van de grondstoffenprijzen en positievere groeiverwachtingen hebben opkomende markten zich het afgelopen jaar echter hersteld. Ook de sterk toegenomen overheidsuitgaven van China en India hebben een stevige bijdrage geleverd aan de groei.

Opkomende markten in 2017

Tot aan november stond 2016 in het teken van het herstel van opkomende markten. De verkiezing van Donald Trump heeft tot extra onzekerheid geleid. Beleggers zijn bezorgd over zijn protectionisme. Het opzeggen van de North American Free Trade Agreement (NAFTA) en Trans Pacific Partnership (TPP) en het invoeren van importheffingen kunnen significante impact hebben op de groei van de regio. Met name Mexico en landen in Zuidoost Azië zijn sterk afhankelijk van export naar de Verenigde Staten.

Desondanks blijven opkomende markten als regio kansrijk om in te beleggen. De demografische cijfers, de schuldniveaus en groeiverwachtingen zijn gunstiger dan die van ontwikkelde markten. Het blijft dit jaar één belangrijke asset classes in de zoektocht naar rendement. Echter, door de toegenomen onzekerheid is de verwachting dat actieve fondsen met zowel een top-down- als bottom-up- benadering ook komend jaar tevens goede resultaten zullen laten zien.

Opkomende marktenaandelen

AF Advisors heeft op verzoek van IEXProfs beleggingsfondsen die beleggen in opkomende marktenaandelen onderworpen aan strenge selectiecriteria. Naast de gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten, is ook gekeken naar de cashflows, informatievoorziening en de consistentie van de prestaties van het fonds.

De prestaties van de fondsen zijn over een periode van zowel drie als vijf jaar bekeken. AF Advisors maakt geen onderscheid tussen actief en passief beheerde fondsen, of beleggingsstijlen. Ondanks mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn beleggingsfondsen en ETF’s vergelijkbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille. Daarnaast alloceren beleggers doorgaans naar assetclass en niet zozeer op basis van een beleggingsstijl.

Opkomende landen zijn onderling moeilijk vergelijkbaar vanwege de verschillende risicofactoren. Voor portefeuillemanagers is het daarom noodzakelijk om landen op twee manieren te analyseren. Allereerst de top-down-benadering, waarbij de economie op macroniveau wordt bekeken en de politieke omgeving en wetgeving worden meegenomen. Vervolgens de bottom-up-benadering, die zich richt op sectoren en onderliggende bedrijven.

Indonesië kan bijvoorbeeld de top-down-analyse naar voren komen als kansrijk land omdat het vanwege de grote voorraad grondstoffen profiteert als grondstoffenprijzen stijgen. Bottom-up-analyse resulteert bijvoorbeeld in de HDFC Bank, die in India bekend staat als zeer stabiele bank en kan profiteren van een sterk groeiende middenklasse in een land met ruim een miljard inwoners.

Bottom-up- en top-down-aanpak

Het beste fonds is van een fondshuis dat bij particuliere beleggers onbekend is. De Britse asset manager Hermes is eigendom van het pensioenfonds van British Telecom. Het fonds hanteert een duidelijke bottom-up- en top-down-aanpak. Het team heeft een geconcentreerde portefeuille met een hoge active share en richt zich op aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven in landen met voldoende groeipotentieel.

 

Duurzaamheid is belangrijk bij de selectie; Hermes gaat actief in gesprek met de bedrijven waarin wordt belegd. Het toepassen van ESG-criteria moet het risico verlagen. Met name het driejaars rendement is uitstekend. Beleggers hebben geprofiteerd van de overwegingen in consumptiegoederen, de technologiesector en onderwegingen in vastgoed en de industriële sector.

De ETF van Vanguard is het eerste indexfonds in de lijst dat tot doel heeft om de FTSE Emerging index te repliceren. Die benchmark heeft een brede spreiding van aandelen van bedrijven uit opkomende markten. Het fonds kent zeer lage kosten, en laat een acceptabel rendement zien. Daarnaast zijn de voor risico-gecorrigeerde resultaten nog iets beter.

Global Emerging Leaders

De nummer drie, Global Emerging Leaders, is de eerste notering van Stewart Investors in de lijst, dat in de nummer zeven ook een duurzaam beleggende variant levert. De strategie van beide fondsen is bottom-up, en richt zich op hoogwaardige bedrijven die op de langere termijn duurzame groei realiseren. Bedrijven met een hoogwaardig bestuur en hoge corporate governance-standaarden hebben de voorkeur.

De beide Stewart fondsen presteren vooral in dalende markten veel beter dan hun benchmarks en hebben een aantrekkelijk risicoprofiel. Het risico van de Global Emerging Markets Sustainability is door het toepassen van extra duurzame factoren nog iets lager. Het fonds laat over vijf jaar het hoogste rendement van alle fondsen zien.

CORE-model

De nummer vier is een fonds van Goldman Sachs dat gebruik maakt van het CORE-model. Dit model tracht alpha te realiseren door snel in te spelen op nieuwsberichten. Het model focust zich op momentum, waarderingen en winstgevendheid. De redelijke geconcentreerde portefeuille verschilt met name in de verdeling over landen van de benchmark. Overwegingen in China en Thailand en onderwegingen in India en de Verenigde Arabische Emiraten hebben positief bijgedragen aan de goede resultaten.

Robeco Emerging Stars Equities is het eerste van de twee Robecofondsen in de Top 10 en hanteert tevens een uitgebreide top-down aanpak. De portefeuille bestaat voor 80% uit bedrijven uit de aantrekkelijkste vijf opkomende landen. Het team zoekt naar ondergewaardeerde bedrijven, die een concurrentievoordeel hebben. Ondanks het vrij hoge risico zijn de rendementen op zowel de korte als langere termijn goed te noemen.

Alliance Bernstein probeert binnen de groeistrategie alpha te genereren met superieure aandelenselectie. Bedrijven met concurrentievoordeel die op langere termijn goed blijven presteren krijgen de voorkeur. Het fonds heeft een hoge active share, en heeft in het verleden vooral kunnen profiteren van de hogere allocaties naar consumptiegoederen, gezondheidszorg en technologiesector. De redelijke geconcentreerde portefeuille heeft wel geleid tot een relatief hoger risico.

Duidelijker stock-picker

BlackRock Emerging Markets is een duidelijker stock-picker, maar niet alle keuzes hebben een positieve impact op de resultaten gehad. Vooral de onderwegingen in technologiebedrijven en China hebben niet goed uitgepakt.

Het tweede Robeco-fonds in de Top 10 heeft een aantal jaren geleden de strategie gewijzigd, en is actiever gaan beleggen. Dat heeft geleid tot een hogere active share, een meer geconcentreerde portefeuille en ook verbeterde rendementen. Dit gaat wel gepaard met het hoogste risicoprofiel van alle fondsen in de Top 10.

De nummer tien, de SPDR ETF, is de tweede indextracker in de lijst, die vooral door de goede spreiding en lage kosten een aantrekkelijke keuze kan zijn voor beleggers. In maart 2017 stelt AF Advisors een Top 10 samen van van obligatiefondsen opkomende markten.

In maart stelt AF Advisors een Top 10 samen van obligatiefondsen opkomende markten.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus