Nieuws

ABN Amro halveert overweging aandelen

ABN Amro MeesPierson neemt deels winst op de aandelenpositie door de forse overweging te halveren.

ABN Amro MeesPierson neemt deels winst op de aandelenpositie door de forse overweging te halveren. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de kaspositie, aldus de bank.

"Daarmee creëert de private bank van ABN Amro financiële ruimte om in de toekomst op kansen in te spelen. Met de aandelenverkoop houdt ABN Amro MeesPierson ook alvast rekening met onzekerheden en risico's die de komende tijd - vooral op het politieke vlak - in het verschiet liggen."

De private bank blijft gematigd overwogen in aandelen. Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie ABN Amro MeesPierson: "In oktober 2016 hebben we de aandelenweging verhoogd van neutraal tot licht overwogen en die overweging is een maand later verder uitgebouwd. Sindsdien zijn wereldwijd de koersen op de aandelenmarkten met circa 11% gestegen. Dat komt vooral door het gunstige, macro-economische beeld, de versnellende winstgroei en de nog redelijke waarderingen. Daarom zijn aandelen nog steeds onze meest favoriete beleggingscategorie."

Overige wijzigingen in de assetallocatie:

  • De gehele (overwogen) positie van grondstoffen wordt verkocht ten gunste van de kaspositie. Volgens de private bank is het risico van verlies op een breed samengestelde positie in grondstoffen toegenomen.
  • De positie in Europese high yield obligaties wordt verruild voor Amerikaanse high yield obligaties. Tot voor kort vond de private bank Amerikaanse high yield te risicovol, vooral omdat energiebedrijven hier flink in vertegenwoordigd waren. Door de gestegen olieprijs is de kans op rendement bij energiebedrijven groter, wat Amerikaanse high yield aantrekkelijker maakt.
  • De forse onderweging van obligaties blijft hetzelfde, vanwege de verwachtte, weliswaar beperkte stijging van de kapitaalmarktrente wereldwijd.
  • Om extra rendement te genereren, belegt de private bank een groot deel van de obligaties in Europese bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit. Deze zijn vergelijkbaar met obligaties die de ECB opkoopt. 
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus