Nieuws

Wereldwijde dividendgroei stokt

Wereldwijde dividenduitkeringen zijn in 2016 0,1% hoger uitgekomen dan het jaar tevoren.

Dividenduitkeringen zijn in 2016 0,1% hoger uitgekomen dan het jaar tevoren. Dat is de laagste stijging sinds de kredietcrisis. Dat blijkt uit de Henderson Global Dividend Study, een uitgave van vermogensbeheerder Henderson. Daarin worden ieder kwartaal de ontwikkelingen rond dividenden op de voet gevolgd.

Het gaat om de dividenden die worden uitgekeerd door de grootste 1.200 bedrijven ter wereld In de Verenigde Staten is nog sprake van een positieve groei. In de loop van 2016 laat de groei echter een duidelijke afzwakking zien. In het eerste kwartaal zijn de Amerikaanse dividenden nog met 6,9% gestegeb. In het vierde kwartaal is sprake van een stijging van 2,1%. In voorgaande jaren zijn de dividenden van Amerikaanse bedrijven nog met ruim 10% verhoogd.

De samenstellers van het rapport zien diverse oorzaken voor de lagere dividendgroei. Het wordt voor een belangrijk deel verklaard door tegenvallende winstcijfers. Daarnaast trachten bedrijven hun balans op te poetsen. Verder heeft de malaise in de energiesector gevolgen gehad voor de dividenduitkeringen van deze bedrijven. Amerikaanse bedrijven wegen voor 44% mee in de Henderson Dividend Index. 

Echte problemen buiten de VS

Buiten de Verenigde Staten is sprake van echte problemen. Australië heeft de grootste tegenvallers laten zien. De dividenduitkeringen Down Under zijn met 10,1% gedaald. Dat is bijna volledig toe te schrijven aan de problemen in de mijnbouw. Ook in het Verenigd Koninkrijk laat lagere (-3,5%) dividenduitkeringen zien. Dat heeft ook deels te maken met grote mijnbouwbedrijven die een notering hebben in Londen. De daling van het pond na het Brexit-referendum wordt ook als een verklaring gezien. In China verlaagden de helft van alle bedrijven hun dividend.

Het is niet overal kommer en kwel. In Frankrijk is bijvoorbeeld sprake van een dividendgroei van 9,4%. Nederland doet het met een stijging van 18,5% nog veel beter. Dat wordt deels verklaard door een verdubbeling van het dividend door ING. Een deel van de verklaring voor de trage dividendgroei is veroorzaakt door de sterke dollar. De index wordt immers in dollars gemeten.

De dividenduitkeringen van niet-Amerikaanse bedrijven worden vertaald naar de dure dollar. Een laatste verklaring is dat in 2016 minder speciale dividenden werden uitgekeerd. Voor 2017 gaat Henderson uit van een dividendstijging van 0,3%.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie