Nieuws

Topbeleggers pareren de onzekerheid

Vijf gerenommeerde beleggingsstrategen leggen uit waarom zij iets minder risicovol zijn gaan beleggen.

Met Trump in het Witte Huis en een aantal belangrijke Europese verkiezingen voor de deur is het maken van de juiste assetallocatie-keuzes er niet gemakkelijker op geworden.

Vijf gerenommeerde Nederlandse beleggingsspecialisten, zeg maar gerust kanonnen, vertellen hoe zij de huidige politieke onzekerheid vertalen naar een assetallocatiestrategie. Tenminste, als de huidige onzekerheid überhaupt een strategie toestaat.

Peter van der Welle, strateeg bij Robeco Investment Solutions: "Het is tijd voor plan B." 

"Plan A was zwaar leunen op de centrale banken. Dat heeft gewerkt. Mensen voelen zich rijker en gaan meer besteden. Maar de meeropbrengsten van monetaire verruiming zijn inmiddels zelfs negatief geworden. Het is dus tijd geworden voor plan B. Monetairre verruiming moet plaatsmaken voor fiscale bestedingen. Volgens de IMF levert dat meer op dan altijd is gedacht. Bovendien is het altijd slim om met ruimharige overheidsbestedingen de verkiezingen in te gaan."

"Ook voor aandelen is het tijd voor plan B: De winstcijfers zijn duidelijk aangetrokken. Het herstel wordt breed gedragen. Er zit nog upside in de winst per aandeel. Dat is nodig ook, want de waarderingen zijn hoog. Mede daardoor zitten wij thans neutraal aandelen.”

Corné van Zeijl, strateeg bij Actiam: "Het is nu niet de tijd om risico’s te nemen"

“Opvallend is vooral dat de aandelenbeurs extreem rustig is. Rustiger zelfs dan op obligatiemarkt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het is slechts uiterlijke schijn. Het is eigenlijk een heksenketel. De vele positieve factoren en risicofactoren zijn in evenwicht, waardoor de beurs trillend in het midden blijft hangen. Voor dit jaar verwachten we dat de markt richting kiest. Het gaat de ene of de andere kant uit."

"Negatief is de afbouw van de monetaire verruiming in de VS en Europa. Trump zorgt ook voor meer onzekerheid. Wat is zijn beleid? Dan hebben we nog de verkiezingen in Nederland en Frankrijk, waarbij vooral die in Frankrijk belangrijk zijn. Die gaat indirect over het voortbestaan over de euro. Brexit wordt een bloedbad. En dan zijn aandelen ook nog eens hoog gewaardeerd."

"Positieve factoren zijn er ook. De bedrijfswinsten stijgen overal. De adviezen voor Europa en Japan zijn verbeterd. Economieën wereldwijd staan er goed voor, met de kans op extra groei als Trump besluit te stimuleren. Ten opzichte van obligaties zijn aandelen helemaal niet zo duur.”

“Actiam is overwogen in beursgenoteerd vastgoed. Die sector is te zwaar afgeslacht. Bij een stabiele rente kan vastgoed terug naar normale niveaus. Wat betreft asset allocatie hebben we onze andelenoverweging onlangs teruggebracht naar neutraal. Het is nu niet de tijd om risico’s te nemen.”

Vlnr: Ewout van Schaick (NN IP), Corné van Zeijl (Actiam), Olaf van den Heuvel (Aegon AM), Peter van der Welle (Robeco IS) en Willem Barentsen (Achmea IM). Foto: Simon Knappstein

Willem Barentsen, hoofdstrateeg bij Achmea Investment Management: "Voor Europa wordt 2017 het jaar van de waarheid

“De risico-opslag van Franse en Italiaanse obligaties is de laatste tijd flink toegenomen. Het oplopen van de rentes is een voorschok wat we nog gaan meemaken de komende maanden. Beleggers maken zich duidelijk zorgen over de uitslag van de verschillende Europese verkiezingen. Na jaren van doormodderen staat de EU voor de keuze: gaan we naar een echte muntunie toe, of houden we op met het project?"

"Omdat wij ook niet weten waar het naartoe gaat, kiezen wij voor maximale spreiding. Wij zijn ook geen actieve asset allocators. Ons vertrekpunt is verregaande diversificatie met een paar accenten. Dat is ook logisch, want onze belangrijkste doelgroep, pensioenfondsen, zijn avers van offensief beleid."

Olaf van den Heuvel, hoofd tactische assetallocatie bij Aegon AM: "Vergrijzing houdt aandelenrendementen op de lange termijn laag"

“Op de lange termijn rekenen we vanwege de vergrijzing op lage economische groei. Hierdoor zal de rente langdurig laag blijven en moeten beleggers ook geen hoge rendementen verwachten. Op basis van dat scenario gaat het nu niet goed maar zelfs heel erg goed. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen ongelukken mogelijk zijn."

"Ons basisscenario gaat uit van sterke economische groei bij lage bevolkingsgroei. Dat kan alleen als de productiviteit sterk toeneemt. Daarvoor is het belangrijk dat geld duurder wordt. Ook arbeidskrapte helpt de productiviteit te verhogen."

"Aandelen opkomende markten (hedged) en beursgenoteerd vastgoed bieden volgens ons nu de beste kansen. We zijn ook positief over grondstoffen. Amerikaanse bedrijfsobligaties met hoge kredietwaardigheid stonden tot voor kort onderaan de lijst. Over dat laatste ben ik niet meer zo zeker, luisterend naar de laatste plannen van Trump."

Ewout van Schaick, hooft van multi asset portfolios bij NN Investment Partners: "Ik verwacht dat we de risico's nog iets verder teruggeschroeven."

“Het is een opvallend rustige markt. Maar dat geldt niet voor deelgebieden. Zie wat er met de pond en de Mexicaanse peso is gebeurd. De Franse en Italiaanse obligatiemarkten zijn ook flink in beweging. Waar het naartoe gaat met de markt wordt voor een belangrijk deel bepaald door het gedrag van beleggers. Wij willen dat gedrag leren begrijpen. Big data helpt ons nieuwsberichten en social media door te nemen."

"In de aanloop naar de Brexit en Amerikaanse verkiezingen nam de onzekerheid bij beleggers duidelijk toe. Maar recent is onzekerheid juist aan het afnemen. Is men aan onzekerheid gewend geraakt? Realiseren beleggers dat de wereld in een groeiomgeving zit? Feit is dat beleggersbegin januari enorm veel cash aanhielden. Dan hoef je meteen minder bezorgd te zijn. Sinds midden januari is de aandelenexposure echter snel opgelopen.

"Wij waren tot voor kort enorm positief. Alles was risicovol is, hadden we overwogen. Onlangs zijn we wat voorzichtiger geworden. Ik verwacht dat we de risico's nog iets verder teruggeschroeven."


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen