Nieuws

Trump in staat Fed te hervormen

Het bestuur van de Amerikaanse centrale bank kent de komende jaren veel vacatures. President Trump kan de Fed hervormen.

Het bestuur van de Amerikaanse centrale bank kent de komende jaren veel vacatures. President Trump kan de Fed hervormen, aldus de Wall Street Journal.

Het bestuur van de Federal Reserve bestaat uit zeven bestuursleden.Op dit moment zijn er twee vacatures. Voorzitter Janet Yellen kan medio volgend jaar voor een volgende termijn van vier jaar worden benoemd.

Ongeveer tezelfdertijd moet ook vicevoorzitter Stanley Fischer worden (her)benoemd. Het is nog volstrekt onduidelijk hoe de vacatures worden ingevuld. Het meest urgent is de benoeming van de rol van vicevoorzitter van het toezichtcomité, aldus de krant.

Veel praktijkervaring

Daarnaast is de centrale bank op zoek naar iemand met ervaring op het gebied van retailbankieren. In april van dit jaar treedt gouverneur Daniel Tarullo terug. Donald Trump kan zijn stempel drukken op de samenstelling van het bestuur.

De mogelijkheid bestaat dat hij meer de voorkeur geeft aan bestuurders met veel praktijkervaring. Dat zijn in ieder geval het soort bestuurders die hij in vergelijkbare posities bij andere overheidsinstanties heeft benoemd.

Tijdens zijn verkiezingscampagne heeft Trump kritiek uitgeoefend op het aanhoudende lage rentebeleid van de Fed. Maar Trump heeft ook beloofd dat hij de Amerikaanse economische groei zal verdubbelen naar 4%.

Kritiek op Janet Yellen

Om dat te bereiken is het niet wenselijk dat de Fed de rente in een snel tempo verhoogt. Het is dan ook puzzelen voor analisten die het beleid van de Federal reserve nauwgezet volgen. In het verleden zijn vooral academici en mensen met ervaring in het Amerikaanse centrale bankwezen in aanmerking gekomen voor de bestuursfuncties van de Fed.

Volgens Sarah Binder, kenner van de centrale bank en hoogleraar aan de George Washington universiteit is er geen enkele aanleiding om te denken dat Trump - gezien zijn voorkeur voor praktijkmensen - ook voor academici zal kiezen.

De opvolging van Yellen is cruciaal. In de afgelopen decennia heeft een nieuwe president steevast de voorzitter van de centrale bank herbenoemd. Trump heeft in het verleden kritiek geuit op Yellen.

Geen voorzitter meer

Het is mogelijk dat Yellen haar bestuursfunctie behoudt, maar haar voorzittersrol moet opgeven. Dat zou voor het eerst zijn sinds de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Datzelfde geldt voor Stanley Fischer.

Hun benoeming als respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter loopt halverwege volgend jaar af. Ze zijn echter nog tot aan respectievelijk 2024 en 2020 in het Fed-bestuur benoemd.

Voor de bestuursfunctie met betrekking tot het toezicht worden de namen van David Nason, de voormalige directeur van de financiële tak van General Electric en BB&T bestuursvoorzitter John Allison genoemd. Het gaat in beide gevallen om kandidaten met vooral praktijkervaring.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Assetallocatie