Nieuws

Rentestijging raakt NN IP

Door tegenvallende obligatierendementen is het totaal beheerde vermogen van NN IP gedaald in het laatste kwartaal van afgelopen jaar.

Door tegenvallende obligatierendementen is het totaal beheerde vermogen van NN Investment Partners (NN IP) gedaald in het laatste kwartaal van afgelopen jaar naar 195 miljard euro, tegen 199 miljard euro een kwartaal eerder. Ten opzichte van de start van het jaar is het beheerde vermogen wel met vijf miljard euro toegenomen.

De belangrijkste reden is een negatieve marktperformance, inclusief valuta-effecten van zes miljard euro. De netto-instroom is wel positief uitgekomen in het vierde kwartaal op een miljard euro.

De stijgende rente heeft de Haagse vermogensbeheerder parten gespeeld. Bijna 150 miljard euro van het totaal beheerde vermogen betreft vastrentende waarden, multi-asset is goed voor 20 miljard euro en 25 miljard euro betreft aandelen.

NN IP slaagde er in het laatste kwartaal van het jaar in om twee fiduciaire contracten binnen te slepen voor Nederlandse pensioenfondsen, goed voor een totaalbedrag van 4,8 miljard euro. Ook het algemeen pensioenfonds van NN Group, De Nationale APF, heeft de eerste klant verwelkomd.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen