Nieuws

Duurzame trend niet te keren

Met de komst van Trump zijn duurzame aandelen meer gevraagd dan ooit. Dat leidt tot bovengemiddelde rendementen.

Er bestond de angst dat duurzame ETF’s in de problemen zouden komen door de verkiezing van Donald Trump. Die angst kwam niet uit. Integendeel zelf, zo blijkt uit een verhaal van Marketwatch.

Fondsen die mikken op duurzame bedrijven hebben in de eerste weken van dit jaar beter gepresteerd dan het marktgemiddelde. Het gaat hier niet om bedrijven die duurzame energie produceren, maar om bedrijven met een relatief lage uitstoot van broeikasgassen.

De algemene verwachting was dat bedrijven die zich bezighouden met klimaatverandering, het lastig zouden krijgen met president Trump. Deze benoemde niet voor niets Scott Pruitt tot directeur van het Amerikaanse Environment Protection Agency.

Pruitt was in het verleden een felle criticaster van het overheidsorgaan dat toeziet op milieumaatregelen bij bedrijven en is nog altijd niet overtuigd van het bestaan van het broeikaseffect.

Burgerinitiatief

Maar het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn. Duurzame aandelen floreren. Dat heeft niet zozeer met het beleid van de bedrijven te maken. Burgers lijken in anticipatie op mogelijk minder streng toezicht van de regering zelf extra milieubewust te worden, zegt Janet Brown, president van FundX Investment Group uit.

“Mensen vragen zich af welke bijdrage ze zelf aan een beter milieu kunnen leveren. Het is dan ook het consumentengedrag dat ervoor zorgt dat milieubewuste bedrijven meer in trek zijn.” De S&P 500 is dit jaar 2,5% gestegen.

De iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF steeg echter 4,1%. De SPDR MSCI ACWI Low Carbon Target ETF steeg 3,3%. Beide fondsen blijken populair bij beleggers. Het iSharesfonds, met een omvang van 334 miljoen dollar, zag een instroom van 24,4 miljoen dollar sinds de verkiezingen.

Bij de SPDR ETF (130,5 miljoen dollar) stroomde 30,2 miljoen dollar binnen. De fondsen investeren in bedrijven als Apple, Amazon, Microsoft en JP Morgan.

Duurzaam beleggen anno 2017

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen