Nieuws

Harde lijn IMF voor Griekenland

Gesprekken in Griekenland over de hervormingen. Griekenland is het probleem niet, de harde opstelling IMF wel, aldus Rabobank.

De Griekse schuldeisers komen deze week bijeen in Athene om te controleren of Griekenland voldoet aan de hervormingseisen die onderdeel zijn van de laatste bail-out.

Het is weinig meer in het nieuws, dus het lijkt goed te gaan. Tussen 2015 en juni 2018 krijgt Griekenland een lening in tranches van in totaal 86 miljard euro, mits hervormingen worden doorgevoerd.

Het probleem zit dit keer niet zozeer in de voortgang van de Griekse hervormingen, maar vooral in de hardere opstelling van het IMF, aldus de Rabobank.

Onhoudbaar niveau

"Volgens het laatste rapport van het IMF heeft de Griekse schuld een niveau bereikt dat gelijk is aan 179% van het bbp. Dit niveau is volgens het IMF onhoudbaar. Nu weet iedereen eigenlijk wel dat de Grieken hun schuld niet terug kunnen betalen, maar met deze opmerkelijke eerlijkheid wordt de zorgvuldige ´extend-and-pretend´-strategie van de trojka doorbroken,"schrijft de bank.

De Grieken zelf doen wat ze kunnen, maar een primair surplus (een begrotingsoverschot voor rentebetalingen) van 3,5%, is niet eenvoudig. Geen land is zoiets voor langere tijd gelukt.

Gelet op de hoogte en looptijd van de Griekse schulden is een dergelijk vrijwel perpetueel surplus wel vereist. De timing van het IMF om van standpunt te wijzigen is, gelet op de verkiezingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland en mogelijk Italië dit jaar, ongelukkig, gaat de Rabobank verder. 

Grieks default?

"Merkel kan een Griekse schuldherstructurering voor de Duitse verkiezingen niet gebruiken. Duitsland heeft haar steun voor Griekenland afhankelijk gemaakt van participatie van het IMF. Als het IMF zich terugtrekt, dan is er deze zomer sprake van een Grieks default en daaraan gekoppeld een vertrek uit de eurozone."

Of Duitsland moet alsnog water bij de wijn willen doen. De kans daarop lijkt volgens de Rabobank klein, enkele maanden voor de Duitse verkiezingen. "Ondanks de soms forse bedragen die over tafel gaan, is het Griekse probleem op het niveau van de eurozone relatief klein. Het is een hobby die geld kost."

"De eurozone zou kunnen voortbestaan zonder de Grieken en de risico´s voor de financiële sector zijn nu veel kleiner. Veel belangrijker is de constatering dat de Europeanen in het IMF kennelijk niet meer de dienst uitmaken."

Trumpeffect

Het IMF was altijd veel soepeler ten aanzien van Griekeland dan bij andere steunlanden. Het IMF moest haar eigen regels aanpassen om de Grieken te redden. Dit compromis lijkt de organisatie nu op te breken.

Dat terwijl de eerste vertegenwoordigers van Trump nog moeten beginnen bij het IMF. Trump wil een veel kleinere rol voor een multilaterale instelling als het IMF, idem voor Navo, Wereldbank, VN et cetera, aldus de Rabobank

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?