Nieuws

Trump zet streep door Dodd-Frank

Met een presidentieel decreet trekt de Amerikaanse president Donald Trump voorgestelde Dodd-Frank- regels in.

Met een presidentieel decreet trekt de Amerikaanse president Donald Trump voorgestelde financiële regels in. Dat blijkt uit een interview met Gary Cohn, directeur van de National Economic Council in de Wall Street Journal.

Zolang de benoeming van minister van Financiën Steven Mnuchin nog niet is goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat, is Cohn de belangrijkste adviseur van president Trump als het gaat om financiële en economische aangelegenheden.

Trump zelf kondigde aan dat het intrekken van de invoering van nieuwe regels die in april zouden ingaan slechts het begin is van het ombouwen van het toezicht op de financiële sector. “Verwacht nog veel meer van dit soort maatregelen”, aldus een bericht van Trump.

Democraten in verzet

In de nasleep van de kredietcrisis hebben de Verenigde Staten het toezicht op de financiële sector aangescherpt. Dit is gebeurd onder de noemer van de Dodd-Frank-regelgeving, vernoemd naar de Democratische en Republikeinse politici die de wetgeving voorstelden. Trump heeft in zijn verkiezingscampagne aangegeven deze wetgeving te zullen wijzigen.

De belangrijkste maatregel die nu wordt ingetrokken heeft betrekking op het toezicht op pensioenadviseurs. Die zouden volgens voorgestelde wetgeving in het belang van hun klant moeten gaan handelen. Volgens Cohn zorgt deze regelgeving er echter voor dat de keuzevrijheid van deze klanten wordt verminderd.

Volgens de Wall Street Journal is het vrijwel zeker dat consumentenorganisaties en de Democraten verzet zullen aantekenen tegen het doorstrepen van de nieuwe wetgeving. Cohn is afkomstig van zakenbank Goldman Sachs. In het interview bestrijdt hij stellig dat het hervormen van het financieel toezicht iets te maken heeft met het bevoordelen van zijn voormalige werkgever.

Beste banken ter wereld

“Het gaat erom dat we een rol spelen in een wereldwijde industrie. We kunnen en zouden een dominante rol moeten vervullen zolang we dat door vergaande regelgeving niet onmogelijk maken voor onszelf. Volgens Cohn hebben de Verenigde Staten de beste en best gekapitaliseerde banken ter wereld.

Aan de andere kant hebben die banken ook te maken met de meest intensieve regelgeving ter wereld. Het is nog niet duidelijk hoe de toekomstige regelgeving er precies uit gaat zien. Volgens Cohn is het niet de bedoeling dat de goede oude tijden terugkomen op Wall Street.

Veel van de banken hebben volgens Cohn al veranderingen doorgevoerd die ervoor zorgen dat ze niet dezelfde fouten zullen maken als in de aanloop naar de kredietcrisis. “We hebben behoefte aan regels”, aldus Cohn. “Maar we hebben vooral behoefte aan slimme regels.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus