Nieuws

Het gaat om meer dan rendement

Cio Lars Dijkstra van Kempen Capital Management is helemaal klaar met het debat tussen actief en passief beleggen.

Cio Lars Dijkstra van Kempen Capital Management begrijpt dat pensioenfondsen steeds meer kiezen voor passief beleggen "Veel actieve managers voegen op langere termijn na aftrek van hun kosten uiteindelijk geen waarde toe. Dat maakt het begrijpelijk dat in bepaalde vermogenscategorieën voor goedkoop passief wordt gekozen." Maar een goede ontwikkeling is het niet, schrijft Dijkstra vandaag. 

Volgens Dijkstra gaat het om meer dan goed scoren op de beurs. Of zoals hij zich hardop afvraagt: "Zijn deelnemers in onze pensioenfondsen werkelijk geïnteresseerd of de benchmark wordt verslagen? Of zien zij liever dat ze van hun spaargeld op langere termijn een goed pensioen kunnen genieten? En dat de bedrijven waaraan ze hun kapitaal toevertrouwen kunnen groeien, werkgelegenheid creëren en tegelijkertijd een leefbare planeet voor onze kinderen achterlaten?"

Waarmee Dijstra maar wil zeggen: echte waardecreatie moet gaan over de vraag of pensioenfondsen, vermogensbeheerders en bedrijven optreden als goede stewards van ons kapitaal.

Kortetermijndenken regeert

Helaas is dat volgens hem niet langer het geval "Het zijn uitgerekend deze drie partijen die de afgelopen decennia verstrikt zijn geraakt in elkaars web; het behalen van louter financiële targets op korte termijn. De obsessie van het verslaan van benchmarks bij pensioenfondsen en vermogensbeheerders en het verslaan van de consensus winstverwachtingen bij bedrijven heeft vooral geleid tot ‘kwartaalkapitalisme’. De korte en de lange termijn zijn volstrekt uit balans geraakt."

Hoe het tij te keren? Volgens Dijkstra moet de focus (weer) liggen op bedrijven in plaats van op hun aandelen. "Hoe kan je als pensioenfonds of vermogensbeheerder weten waar je in belegt als er honderden, zo niet duizenden, aandelen in je portefeuille zitten? Het heeft geleid tot de ownerless corporation die op haar beurt de verbinding met haar aandeelhouders heeft verloren."

Oplossing

Het herstellen van de gelijkschakeling van de belangen van vermogensbeheerders, pensioenfondsen en bedrijven is volgens Dijkstra de eerste stap naar werkelijke waardecreatie. "Dat zal leiden tot een meer betrokken aandeelHOUDER die haar bedrijven op het behalen van zowel de langetermijn financiële, als niet-financiële doelstellingen, kritisch zal volgen. En die rol kan een belegger alleen effectief spelen met een beperkte hoeveelheid bedrijven in de portefeuille."

Ofwel, het actief-passief-debat zal nog lang worden gevoerd, maar Dijkstra is er meer dan klaar mee. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?