Nieuws

Het protectionistische gevaar Trump

Torgeir Høien van Skagen waarschuwt voor de protectionistische neigingen van de nieuwe Amerikaanse president.

Trump zou beter moeten weten, schrijft Skagen’s Torgeir Høien. "Vrije handel behoort tot essentie van kapitalisme." De pro-portectionistische retoriek van The Donald is volgens de fondsbeheerder van Skagen Tellus de grootste onbekende factor en een reëel risico voor de wereldeconomie. "Protectionisme kan de VS, en in het ergste geval de wereldeconomie, in een recessie duwen."

Høien rekende er eigenlijk op dat Trump wel in toom zou worden gehouden door zijn staf, kabinet, Congres en Hooggerechtshof en dat zijn beleid daardoor niet veel zou verschillen van dat van zijn voorgangers. Maar zijn benoemingen, uitlatingen en eerste acties zijn protectionistischer dan hij aanvankelijk had verwacht.

"Trump heeft veel speelruimte om protectionisme door te voeren. Het kan natuurlijk ook tactiek zijn om met protectionistische dreigementen andere landen tot aanpassingen te dwingen en hun handelsbarrières te verlagen, waardoor uiteindelijk meer vrije handel en globalisering het resultaat is. Maar er zijn tekenen dat Trump echt gelooft dat de gemiddelde Amerikaan voordeel heeft bij een geïsoleerde opstelling van de VS. En wat het beperken van betreft is er veel dat Trump op eigen houtje kan doen."

Onbegrijpelijke voorliefde

Dat protectionisme niet leidt tot meer welvaart, is volgens Høien uitgebreid beargumenteerd en gedocumenteerd. Het beschermen van Amerikanen tegen goedkope Chinese en Mexicaanse producten is volgens Høien precies hetzelfde als Boeing en GM ontzeggen computers bij hun productie te gebruiken. "De productiekosten gaan omhoog en waardecreatie wordt beperkt."

Een argument tegen vrije handel is dat het ondanks de algemene welvaartsverhoging ook verliezers oplevert. Dit verklaart ook waarom protectionistische ideeën in bepaalde kringen blijven voortleven. Høien: "De essentie van het kapitalisme is welvaartsontwikkeling dta wordt gedreven door kosteneffectieve innovatie. Het alternatief is een economie die tot stilstand komt."

Trumps protectionisme kan volgens Høien trieste gevolgen hebben. Hij begrijpt niet dat Trump er zo van gecharmeerd is. "Trump is miljardair geworden door dicht bij en ver van huis te ondernemen.Als geen ander moet hij begrijpen wat de voordelen van vrije handel zijn. Het zou triest zijn als de wereldeconomie in een nieuwe recessie belandt, omdat Trump en zijn adviseurs de wijsheid van grote economen als Hume, Smith en Ricardo niet serieus nemen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?