Nieuws

DSI schorst vermogensbeheerder

Tuchtcommissie DSI heeft een vermogensbeheerder een schorsing opgelegd omdat hij zijn klanten onvoldoende heeft beschermd.

De Tuchtcommissie DSI heeft een vermogensbeheerder een schorsing van zes maanden opgelegd omdat hij door zijn handelwijze klanten blootstelde aan risico’s die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Daarmee heeft hij op structurele wijze de deskundigheids- en professionaliteitseisen van DSI geschonden.

"Uit onderzoek is gebleken dat een aantal klanten van de vermogensbeheerder obligaties hebben gekocht van India 2 B.V. Later bleek dat deze door fraudeurs werden uitgegeven. Hierdoor zijn de beleggers gedupeerd."

De disciplinaire maatregel werd opgelegd omdat de vermogensbeheerder zich volgens de DSI Tuchtcommissie onvoldoende heeft ingespannen om de geschiktheid van de beleggingen te bepalen.

DSI: "De vermogensbeheerder heeft de beleggers niet op een juiste en adequate wijze geïnformeerd over de beleggingspropositie en de daaraan verbonden risico’s. Nadat er vermoedens van onregelmatigheden waren gebleken met deze belegging heeft de vermogensbeheerder ervoor gekozen om eerst nader onderzoek te verrichten naar de situatie rondom de door India 2 B.V. uitgegeven obligaties."

  • De vermogensbeheerder heeft volgens DSI echter nagelaten om de beleggers te informeren over de vermoedens van onregelmatigheden.
  • Volgens de Tuchtcommissie was het informeren van de beleggers zonder meer op zijn plaats.
  • De Tuchtcommissie is van mening dat de vermogensbeheerder hiermee niet heeft gehandeld in het belang van de klanten. Door het niet informeren van de beleggers heeft de vermogensbeheerder de integriteitseisen uit de DSI Gedragscode geschonden.
  • Ten slotte heeft de vermogensbeheerder na indiensttreding bij een nieuwe werkgever deze nieuwe werkgever niet onmiddellijk geïnformeerd over de omstandigheden bij India 2 B.V. Ook dit is volgens de Tuchtcommissie een schending van de DSI Gedragscode.

De schorsing betekent volgens DSI dat de vermogensbeheerder zes maanden lang geen DSI-registratie mag voeren. De opgelegde maatregel zal voor de duur van drie jaar worden aangetekend in het openbare register achter de naam van de geregistreerde.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?