Nieuws

Rechter: Spaartaks is niet onwettig

Het 4% fictieve rendement dat de fiscus gebruikt om beleggers en spaarders te belasten, is niet in strijd met Europese verdragen.

Het 4% fictieve rendement dat de fiscus gebruikt om beleggers en spaarders te belasten, is niet in strijd met Europese verdragen. Dat heeft de belastingkamer van de rechtbank Zeeland-West-Brabant woensdag bepaald in een proefproces aangespannen door de Bond van Belastingbetalers die 1,8 miljoen belastingbetalers zegt te vertegenwoordigen.

De heffing zou strijdig zijn met het eigendomsrecht, vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de men en gaat uit van een fictief rendement van 4% op vermogens, waarover 30% belasting moet worden betaald. Dat komt neer op een afdracht van 1,2% procent belasting voor elk euro boven de 24.000 euro spaargeld.

Lees ook: Spaartaks in 2017 op de schop

 

Het is volgens de rechter niet bewezen dat het rendement onhaalbaar is doordat er ook andere manieren dan sparen zijn om vermogen te beleggen. Door te beleggen in bijvoorbeeld staatsobligaties kon dit rendement wel degelijk worden gerealiseerd.

De rechter oordeelde op basis van twee zaken waarin belastingplichtigen stelden dat in 2013 en 2014 het forfaitaire rendement van 4% te veel afwijkt van het rendement dat echt kon worden behaald.

De Hoge Raad oordeelde eerder dat de rendementsheffing in de jaren 2010 en 2011 niet strijdig was met het Europese verdrag. De rechtbank zag geen reden om voor 2013 en 2014 anders te oordelen. Uitspraken van andere rechtbanken volgen nog binnenkort. Daarna worden de zaken collectief voorgelegd aan de Hoge Raad. 

Marcel Tak: Vermogensrendementsheffing: de vierde variant

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus