Nieuws

Het nieuwe januari-effect

In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben deze januari niet veilige obligaties maar risky assets de beste kansen.

Als er dit jaar sprake is van een januari-effect dan is dit effect anders dan we gewend zijn. Dat meldt JP Morgan Asset Management in zijn laatste obligatierapport. In tegenstelling tot voorgaande jaren, toen januari slecht uitpakte voor de risicovolle beleggingscategorieën, moeten ditmaal obligatiebeleggers oppassen. 

Niet dat JP Morgan AM anticipeert op bijvoorbeeld een crash van de Amerikaanse staatsobligatiemarkt. Ja. de rentes lopen waarschijniijk iets omhoog. Maar zolang de inflatie laag blijft en de vraag naar treasuries aanhoudt, zijn de renterisico's te overzien. 

Nieuwe trend

In de jaren 2014, 2015 en 2016 verloor de wereldwijde aandelenmarkt volgens JP Morgan AM gemiddeld 4%, terwijl de rente op de Amerikaanse en Duitse tienjaars met 35 basispunten daalde. 

Dat was toen. Dit jaar wordt het anders. Allereerst neemt de inflatie niet langer af. Integendeel. Zo is de Duitse inflatie in een jaar gestegen van 0,2% naar 1,7%. In de VS is het Amerikaanse consumentenvertrouwen onderwijl op recordhoogte. Europese producentencijfers vertonen ook een stevige groei. 

Economische groei zet door

het janauri-effect volgens JP Morgan

Renteverhoging begrensd

Terwijl aandelenbeleggers worden getrakteerd op positief nieuws is het voor obligatiehouders lastiger om de moed erin te houden. Vorige maand verhoogde de FED al de rente. De algemene verwachting was dat de FED dit jaar nog twee maal de rente verhoogt. Volgens JP Morgan rekent de markt inmiddels op meer verhogingen. "Dat is de belangrijkste reden waarom wij adviseren om in korter lopend statspapier te beleggen."

JP Morgan rekent tussen nu en zes maanden op een stijging van de Amerikaanse tienjaars van 2,39% nu naar 2,75%. Dat de rente niet harder stijgt, komt volgens JP Morgan vooral omdat de Amerikaanse inflatie binnen de perken blijft. Bovendien, zolang internationale beleggers Amerikaanse obligaties kopen, is er volgens JP Morgan geen reden Amerikaanse staatsobligaties vaarwel te zeggen. 

Bonds are back

Inmiddels keren de obligatiebeleggers terug in de markt, zo constateert Bank of America Merrill Lynch (BofAML) in de wekelijkse publicatie The Floor Show. Sinds begin van dit jaar stroomde er 6,3 miljard dollar in obligatiefondsen. Dat is meer dan de 5,5 miljard dollar die aandelenfondsen rijker werden. 

Dat wil niet zeggen dat goudgerande staatsobligaties weer populair zijn. Het tegendeel is het geval. Beleggers kochten in de eerste week van januari vooral opkomende schuld, kredietwaardige bedrijfsobligaties en high yield.

Fund flows sinds uitverkiezing Trump

In- en uitstroom sinds verkiezing Trump

Bron: BofAML

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen