Nieuws

Euro klapt al in 2017

Econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz legt nog maar eens uit waarom de euro het niet gaat redden.

Joseph Stiglitz (zie foto), auteur van het onlangs uitgekomen The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of Europe, legde vorige week in een uitgebreid commentaar in Fortune nog maar eens uit dat de euro het niet gaat redden. Het zou wel eens sneller mis kunnen gaan dan de grootste pessimisten verwachten. 

Stiglitz beschouwt de invoering van de euro als de belangrijkste reden dat de eurozone economisch zo slecht draait. Ja, de economische groei komt dit waarschijnlijk op 1,6% uit, maar de werkloosheid is in de zuidelijke landen nog altijd torenhoog. Stiglitz: "Historians are already speaking of the Eurozone’s lost decade, and it’s possible they’ll soon be writing about its last decade, too."

Divergentie neemt toe

Volgens Stiglitz rust het europroject op de verkeerde aanname dat de verschillende economieën wel naar elkaar toe zullen trekken, zolang overheden in staat zijn de overheidsfinanciën op orde te houden. In werkelijkheid is volgens Stiglitz precies het omgekeerde gebeurd. De rijke landen werden rijker, de arme armer. "The single market, for instance, made it easy for money to leave the banks of the weaker countries, forcing these banks to contract lending, weakening the weak further."

  • Lees ook: Dollar binnenkort meer waard dan dollar

De euro zou volgens de econoom nog wel toekomst kunnen hebben als de Europese arbeidsmobiliteit wat sterker zou zijn en als de financiën niet langer per staat zouden worden geregeld. Stiglitz verbaast zich erover dat de eurozone nog altijd geen algemene depositogarantie kent en dat elk land de bankaire problemen op geheel eigen wijze oplost.

Wegglijdend draagvlak

En dan zijn er volgens Stiglitz nog de grote intellectuele verschillen. Neem de eenvoudige vraag: wat is goed crisisbeleid? Volgens Duitsland (en ook Nederland) zijn bezuinigingen in combinatie met hervormingen de oplossing van de problemen. In de zuidelijke landen heeft dit combinatiemedicijn volgens Stiglitz juist een averechtse werking gehad.

Het gevolg? Steeds meer Europese burgers keren zich tegen de euro. Het eurodraagvlak glijdt weg. Om de euro alsnog te redden zullen de rijke landen meer solidariteit moeten tonen met de armere landen en ook meer de wil hebben de Europese instituties te versterken, waardoor effectieve hervormingen wel mogelijk zijn.

Stiglitz ziet de noodzakelijke Europese solidariteit niet komen, getuige de inktzwarte profetie waarmee hij zijn commentaar afsluit: "It is at least as likely that the political forces are going in the other direction (weg van de hervormingen), and if that is the case, it may be only a matter of time before Europe looks back on the euro as an interesting, well-intentioned experiment that failed—at great cost to the citizens of Europe and their democracies."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?