Nieuws

De 10 beste obligatiefondsen

Diversificatie maakt het mondiale obligatiefonds, en ja: Pimco kan ook na het vertrek van Bill Gross goed overweg met schuldpapier.

Diversificatie maakt ook de komende jaren het mondiale obligatiefonds, en ja: Pimco kan na het vertrek van Bill Gross nog altijd goed overweg met schuldpapier.

Het beleggen in wereldwijde obligatiefondsen is het afgelopen decennium sterk toegenomen. De grafiek laat zien dat de grootte van de beleggingscategorie in deze periode is verdrievoudigd. In de laatste vier jaar is het totaal belegd vermogen van de beleggingscategorie echter niet toegenomen. Over de laatste twee jaar is de uitstroom bijna 20%.

De zoektocht naar rendement in 2017 maakt het er niet makkelijker op voor obligatiebeleggers. Aandelenmarkten staan op recordniveaus in de VS en Europa. De recente renteverhoging van de Fed en aankondiging van de ECB om vanaf april 2017 minder obligaties op te kopen hebben nog geen grote impact gehad. De renteniveaus zijn nog steeds historisch laag.

Ondanks de verwachte negatieve rendementen op Amerikaanse staatsobligaties en de Europese kernlanden blijft de obligatiemarkt kansen bieden. Beleggers moeten echter voor het behalen van afdoende rendement steeds meer afscheid nemen van traditionele obligaties.

De verwachting is dat, net als de afgelopen periode, beleggingsfondsen met een gediversifieerde strategie en dynamisch beleggingsbeleid, dat ze in staat stelt te kunnen inspelen op wijzigingen in renteniveaus, valuta-effecten en spreads, het komende jaar opnieuw goede resultaten kunnen behalen.

Strenge criteria

Het Rotterdamse research- en adviesbureau AF Advisors heeft de wereldwijde obligatiefondsen die in Nederland worden aangeboden aan strenge selectiecriteria onderworpen. Naast de gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten, is gekeken naar de kwaliteit van het beleggingsteam, cashflows, informatievoorziening en consistentie van de prestaties van het fonds.

De prestaties van de beleggingsfondsen zijn over een periode van zowel drie als vijf jaar bekeken. AF Advisors maakt geen onderscheid tussen actief en passief beheerde fondsen of beleggingsstijlen. Ondanks mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn beleggingsfondsen en ETF’s vergelijkbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille. Ook alloceren beleggers doorgaans naar assetclass en niet op basis van een beleggingsstijl.

In de top 10 zijn alleen fondsen meegenomen, die gehedged zijn naar euro omdat een groot deel van de beleggers ervoor kiest om het valutarisico te beperken. Het afdekken van valutarisico bij een dalende euro heeft over de afgelopen periode niet goed uitgepakt.

De beste tien fondsen

Het beste wereldwijde obligatiefonds komt van Nederlandse bodem en heeft over de afgelopen drie en vijf jaar het hoogste rendement laten zien. De strategie staat al geruime tijd onder leiding van Sylvain de Ruijter die verantwoordelijk is voor de top-down-benadering. Voor de bottom-up-selectie wordt gebruik gemaakt van andere gespecialiseerde obligatieteams binnen NN IP.

Het fonds heeft een grote weging in Europese obligatiemarkten, waar meer dan de helft in wordt belegd wordt. Naast staatsobligaties en bedrijfsobligaties van ontwikkelde markten focust het zich in de zoektocht naar rendement op schuldpapier van opkomende markten, high yield en de meer exotische asset-backed securities.

Het NN First Class Obligtie Fonds heeft goed kunnen profiteren van de overweging in Europa. Daarnaast hebben obligaties van opkomende markten, high yield en posities in hypotheken tot extra rendement geleid.

Profiteren van dalende rentes

Obligatiegigant Pimco staat als enige fondsenhuis met twee fondsen in de Top 10. De dochter van Allianz is lang eigenaar geweest van het grootste obligatiefonds ter wereld. Na het vertrek van oprichter Bill Gross naar Janus Capital in september 2014 heeft Vanguard die positie overgenomen. Ondanks de grote uitstroom is Pimco nog altijd goed in staat om sterke resultaten te behalen.

Het Pimco Global Fund haalt met een gespreide portefeuille van voornamelijk kredietwaardige obligaties een goed rendement. Het slim inspelen op marktontwikkelingen, en daardoor grote wegingen in hypotheken en bedrijfsobligaties van met name financiële instellingen, heeft goede rendementen opgeleverd. Daarnaast heeft het fonds net als de meeste andere fondsen in de lijst de afgelopen jaren goed geprofiteerd van dalende rentes.

De goede resultaten van de nummer drie, het JPM Aggregate Bond Fund zijn het gevolg van een breed gespreide portefeuille met obligaties van verschillende kredietwaardigheid. Het inspelen op renteveranderingen en het beleggen in bedrijfsobligaties, high yield en hypotheken hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het goede rendement met beperkt risico. De aanpak is niet onopgemerkt gebleven; het fonds kent over het afgelopen jaar een sterke instroom.

Actief beleid

Loomis Sayles laat met een vierde plaats zien dat met een actief beleid goed in staat is om een aantrekkelijk rendement te genereren. Het Global Opportunistic Bond Fund belegt behalve in kredietwaardige obligaties in obligaties van opkomende markten, high yield en gestructureerde obligaties.

Het tweede Pimco-fonds in de lijst, het Diversified Income Fund laat zeer sterke rendementen zien, maar tegen een aanzienlijk hoger risico dan vergelijkbare beleggingsfondsen. Dat komt doordat een deel van de portefeuille is belegd in obligaties van financiële instellingen en van opkomende markten.

Net als bij veel andere fondsen komen de goede resultaten van het BlackRock World Bond Fund, het Goldman Sachs Global Fixed Income en het Schroder Global Bond Fund door de significante allocatie naar obligaties met langere looptijden, beter renderende bedrijfsobligaties en obligaties met een lagere kredietwaardigheid.

Grote weging in staatsobligaties

Ten opzichte van de andere fondsen heeft het Deutsche Invest Global Bond het laagste risico. Dat is het gevolg van beleggen in kortlopend schuldpapier, voornamelijk high yield en obligaties in opkomende markten.

Het laatste fonds op de lijst, het Robeco Global Total Return Bond Fund, maakt het mede door de grote weging in staatsobligaties, de afgelopen maanden een zware tijd door. Grote posities in Amerikaanse en Duitse staatsobligaties hebben door stijgende rentes een negatieve impact op het rendement gehad. Het fonds heeft, net als de meeste fondsen in de Top 10, wel geprofiteerd van de dalende rentes op (staats)obligaties.

In januari 2017 selecteert AF Advisors de 10 beste wereldwijde vastgoedfondsen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen