Jorge Groen is freelance journalist. Hij was voorheen hoofdredacteur van IEXProfs en IEXGeld en werkte onder meer als journalist voor het Financieele Dagblad en voor RTL Z. Tevens is hij oud-hoofdredacteur van Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN). Hij schrijft over financiële markten, beleggen, fondsen en pensioenen.

Nieuws

6% is het nieuwe 8%

J.P. Morgan AM zet voor 2017 in op waarde-aandelen, high yield en hedgefondsen.

Op veel plekken in de wereld wijzen de inkoopmanagersindices op expansie. Het is niet de enige reden waarom de Belgische gobal market strategist Vincent Juvyns van het Amerikaanse fondshuis J.P. Morgan AM tijdens de jaarlijkse outlook-presentatie in Amsterdam optimistisch is over de toestand van wereldeconomie.

In Europa, de Verenigde Staten en China is volgens hem sprake van ‘gesynchroniseerd herstel’ en ‘gesynchroniseerd budgettair beleid’. “We zijn vrij positief over Amerikaanse aandelen en obligaties. De Verenigde Staten kan sinds de Tweede Wereldoorlog de op een na langste periode van economische expansie meemaken.”

Voor de Verenigde Staten zijn de aandelenthema’s cyclische waarden, waardeaandelen, bankaandelen en smallcaps. Groeiaandelen hebben het wereldwijd in afgelopen tien jaar jaarlijks wereldwijd 2% minder gedaan dan waardeaandelen. Een kentering is zichtbaar en ontpopt zich mogelijk als een blijvertje de komende tien jaar, want waarde-aandelen doen het beter in periodes dat de inflatie terugkomt.

Reflatie geen mondiaal thema

Juvyns ziet de Amerikaanse reflatie niet snel overwaaien naar Europa. Het gaat in veel opzichten beter met de Europese economie, maar de kerninflatie in de eurozone ligt nog altijd onder de 1% en “het zal nog wel een aantal maanden duren voordat Europa echt kerninflatie kan generen.”

“De ECB heeft geen andere keuze dan doorgaan met QE. Toch zijn we voorzichtig over Europa vanwege de drukke politieke agenda in 2017. De steun voor populistische partijen is groter dan ooit.”

Een correctie op obligaties? Ja, zegt Juvyns maar waarschijnlijk niet the big one, want het wereldwijd divergerende monetair beleid zorgt voor natuurlijk kopers. Japan heeft China onlangs van de troon gestoten als grootste houder van Treasuries. De beide landen hebben tweederde in handen van de totale hoeveelheid Amerikaans schatkistpapier in omloop. Dat bijkopen houdt aan, want Amerikaanse staatsobligaties leveren de Japanner en Europeaan meer op dan schuldpapier van eigen bodem.

Amerikaanse en Europese high yield

Juvyns blijft, net als vorig jaar, enthousiast over Amerikaanse en Europese high yield-obligaties vanwege de zo goed als non-existente correlatie met de lange rente en relatief aantrekkelijke coupons. “De markt voor risicovolle bedrijfsobligaties is in de afgelopen twee decennia tien keer in omvang toegenomen, heeft zich verdiept en verbreed, en de liquiditeit is verbeterd,” aldus de macro-econoom.

“De wanbetalingen van Amerikaanse high yield-bedrijven uit de energiesector zijn voorbij. Europese high yield biedt weliswaar 200 basispunten minder dan Amerikaanse, maar heeft een lagere duratie en een hogere kwaliteit.”

Hedgefondsen

Ook hedgefondsen vindt hij aantrekkelijk vanwege de kleine correlatie met andere asset classes. Correalties zijn sinds de verkiezing van Trump ietwat omlaag gegaan, maar nog altijd hoog voor veel beleggingscategorieën. “Daarom is ‘6% is het nieuwe 8% voor de klassieke portefeuille met 60% aandelen en 40% obligaties,” sluit Juvyns af. Ofwel: beleggers moeten ondanks alle geschetste kansen rekening houden met lagere rendementen.

Jorge Groen is freelance journalist. Eerder werkte hij voor het Financieele Dagblad en RTL Z en hij is oud-hoofdredacteur van IEXProfs, IEXGeld en Nederlands Pensioen- en Beleggingsnieuws (NPN).

Lees meer

Assetallocatie