Nieuws

Actief beheer beschermt beter

Onderzoek van MFS: Europese institutionele beleggers vrezen dalende markten, dus vertrouwen op actieve strategieën.

Professionele beleggers in Europa hebben, net als hun collega’s elders in de wereld, bijna driekwart van het totale beheerde vermogen toegewezen aan actief beheerde strategieën en dit zal de komende vijf jaar niet veranderen. Dat is de uitkomst van de 2016 MFS Active Management Sentiment-studie van de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.

Het onderzoek werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau CoreData Research in augustus 2016 onder 220 institutionele beleggers wereldwijd, waaronder 65 in Europa. “Hoewel de instroom in passieve strategieën de afgelopen jaren is toegenomen, hebben beleggers actieve strategieën absoluut niet verlaten,” zegt Sino Krijgsman, managing director Benelux van MFS.

Opmerkelijk is dat de respondenten aangeven hun voorkeur voor actief beheer - ondanks de toenmenede populariteit van passieve strategieën - niet te wijzigen. Krijgsman verklaard: "We blijven een sterke voorkeur zien voor een allocatie naar actief beheer omdat veel beleggers er vanuit gaan dat de markten de komende jaren volatieler zullen worden.”

Risicobeheer

82% van de institutionele beleggers stelt op zijn minst enigszins bezorgd te zijn over een belangrijke daling van de aandelen- of obligatiemarkten in de komende twaalf maanden. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat de bescherming van kapitaal in een dalende markt en een sterke risicomanagement de belangrijkste factoren zijn bij de overweging om te kiezen voor een actieve manager.

Meer dan de helft van de respondenten in Europa vindt dat in vergelijking met passief beleggen actief beheer een superieure beheersing van risicobeheer biedt. 42% denkt dat actief beheerde strategieën het neerwaartse risico in een portefeuille het best beperken in een neergaande markt. De feiten ondersteunen deze denkwijze. De afgelopen 25 jaar heeft het bovenste kwartiel van de actieve managers, die wereldwijde strategieën beheren, in dalende markten een extra rendement geboekt van 7,6%.

Minder rendement

Nu de wereldwijde groei wordt belemmerd door hoge schulden in de ontwikkelde markten en de rente door het monetair beleid ook langer laag zal blijven, is de consensus dat de gemiddelde jaarlijkse rendement van benchmarks de komende jaren onder het historische gemiddelde zal liggen.

Een plotselinge daling van de aandelen- of obligatiemarkten (43%) en negatieve rente (36%) veroorzaken de meeste vrees bij de Europese belegger. Deze beleggersgroep verwacht dan ook niet altijd dat zij de komende jaren de historische rendementen gaat behalen waarop zij hun doelstelling hebben gebaseerd. Slechts 56% van de institutionele respondenten in Europa hebben er vertrouwen in dat zij de komende drie jaar het verwachtte jaarrendement van 7% zullen behalen.

Daardoor komt er extra nadruk te liggen op het vermogen om een rendement te behalen boven dat van de benchmarks. In het huidige klimaat moeten beleggers drie keer zoveel risico nemen in vergelijking met twintig jaar geleden om hetzelfde rendement te halen, volgens recent onderzoek van Callan Associates. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 72% van de respondenten zegt dat een sterke risicomanagement een van de belangrijkste factoren is bij het selecteren van een actieve manager.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?