Wat is dit?
Connect is het branded contentplatform van IEX Media, waar we beleggingsprofessionals met elkaar in contact brengen. Van inzicht naar inspiratie. Ook partner worden? Wij vertellen u graag meer. Sluit
Nieuws

Fidelity gaat contrair

Als een van de weinige beleggingshuizen gelooft Fidelity International in de kansen van Europese staatsobligaties.

Nu het opgewaaide stof van het ECB-besluit en van de renteverhoging van de Fed is neergedaald, vindt obligatiespecialist Andrea Iannelli (zie foto) van Fidelity International het tijd voor een nadere beschouwing van de obligatiemarkt.

Wat de ECB betreft: het extra bedrag dat de ECB voor de uitbreiding van het opkoopprogramma heeft toegezegd, is hoger dan Fidelity had verwacht. "Doordat nu ook obligaties met een lagere yield dan de depositorente deel mogen uitmaken van het programma en tevens kortlopende obligaties met een looptijd van 1 en 2 jaar, is de schaarste aan geschikte obligaties niet zo’n groot probleem meer.

Stijle curve

Niet dat het schaarsteprobleem daarmee is opgelost. Ianelli: "Er zal nog steeds krapte zijn in het aanbod van staatsobligaties uit de eurozone. Wel kan de ECB nu een voorraad opbouwen van eenjarige obligaties. De opbrengsten van aflopende obligaties kan de ECB vervolgens voor verdere aankopen gebruiken."

Aangezien de markt sinds de ECB-aankondiging rekent op meer aankopen aan de korte kant van de curve, is de curve steiler geworden voor euro-obligaties. Fidelity denkt daar anders over. "Wij vinden het waarschijnlijker dat de gemiddelde looptijd van de opkopen per euroland in lijn blijft met de gemiddelde looptijd van de uitstaande obligaties die voor het opkoopprogramma in aanmerking komen. Wij denken dus niet dat de ECB de Japanse route inslaat en de curve wil controleren Eerder wil de ECB de transmissie van het rentebeleid naar de reële economie zoveel mogelijk verbeteren.

Amerikaanse risico's

Dit leidt tot de eigenzinnige conclusie van Fidelity dat de omstandigheden voor Europese staatsobligaties komend jaar gunstig blijven. Veel gunstiger dan de kansen voor Amerikaanse staatsobligaties. Ianelli: "We blijven voorzichtig ten opzichte van Amerikaanse staatsobligaties. Doordat de economie in de VS nu op volledige benutting draait, kan de inflatie versnellen, waardoor de yields kunnen oplopen. In deze omstandigheden kunnen Amerikaanse staatsobligaties met inflatiebescherming (TIPS) als alternatief dienen voor nominale rentebeleggingen."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?