Nieuws

Inflatie is de obligatiekiller

Obligaties hebben de reputatie minder risicovol te zijn dan aandelen. Op basis van het verleden is dat niet terecht.

"Obligaties hebben de reputatie minder risicovol te zijn dan aandelen. Op basis van het verleden is dat niet terecht." Dat schrijft John Rekenthaler in een column voor Morningstar. Hij wijst op lange periodes in de geschiedenis waarin obligaties een negatief rendement hadden.

"Er zijn talloze decennia aan te wijzen waarin obligaties slechtere rendementen lieten zien dan aandelen. Dat is logisch omdat aandelen als risicovoller worden gezien en dus op langere termijn een hoger rendement genereren. Maar de slechtste resultaten komen ook voor rekening van obligaties." Dat laatste is volgens Rekenthaler wel een verrassing.

aandelen x obligaties

Rekenthaler legt uit waarom obligaties in de ogen van veel beleggers minder risicovol zijn dan aandelen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld zonder enig probleem hun dividend verlagen, als ze al dividend uitkeren. De rente die obligatiehouders incasseren staat bij de uitgifte vast. Als bedrijven failliet gaan blijven houders van aandelen berooid achter. Obligatiehouders delen mee in de verdeling van de boedel. Bovendien worden veel obligaties uitgegeven door staten zoals de Amerikaanse overheid. De kans dat deze niet aan haar verplichtingen zal voldoen is te verwaarlozen aldus Rekenthaler.

Het probleem inflatie

Het echte probleem is inflatie, legt Rekenthaler uit. Als de nominale rendementen van obligaties en aandelen worden vergelijken blijken obligaties iets minder lucratief dan aandelen. Daar staat tegenover dat het rendement aanzienlijk stabieler is. Wanneer rekening wordt gehouden met de inflatie, blijkt het plaatje ineens totaal verschillend.

En zo kan het gebeuren dat er lange periodes in de geschiedenis zijn waarin obligaties slechter presteren dan aandelen. Sterker nog, de laagste reële rendementen komen allemaal voor rekening van obligatiehouders. Een Amerikaan die in 1910 één dollar in obligaties belegde, had aan het eind van het decennium slecht 0,55 dollar over.

Aandelen x obligaties II

In de afgelopen 35 jaar is het rendement op obligaties vaak uitstekend geweest. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de afwezigheid van hoge inflatie. Het is onduidelijk of dat de komende tijd zal veranderen. Een hoge inflatie en daardoor een laag reëel rendement op obligaties is echter een gevaar waar beleggers rekening mee moeten houden.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alles over de rente