Nieuws

Klimaatverandering is tijdbom

De Britse centralebankpresident Mark Carney vindt dat bedrijven meer inzicht moeten geven in de risico's van klimaatverandering.

Ondernemingen in vooral de financiële en energiesector moeten beleggers veel meer inzicht geven over de bedrijfsrisico’s van klimaatveranderingen. Global warming is een risico dat volgens Mark Carney en Michael Bloomberg nu nog zwaar wordt onderschat, zo zeiden zij woensdag in Londen.

Carney (voorzitter van de Bank of England) heeft een speciale task force in het leven geroepen die de economische en financiële gevolgen van global warming moet onderzoeken. Bloomberg (voormalig burgemeester van New York en eigenaar van mediabedrijf Bloomberg) is de voorzitter van deze club.

Gisteren werden hun eerste bevindingen bekendgemaakt. In februari 2017  volgt een definitief rapport van de "Task Force on Climate Related Financial Disclosures" dat in Hamburg zal worden gepresenteerd.

Irreëel

Volgens Carney gaat het bij klimaatverandering niet om een irreëel probleem dat pas ver de toekomst optreedt. Hij wijst onder andere op de enorme koersval die kolenproducenten de afgelopen zes jaar hebben moeten meemaken, iets waar beleggers amper op waren voorbereid.

Voor beleggers, banken en verzekeraars is het van belang dat energie- en andere bedrijven de verborgen risico’s van klimaatverandering beter weergeven. Hij ziet gelijkenissen met de kredietcrisis die begon omdat niemand (ook de centrale banken niet) de gevaren had zien aankomen van bijvoorbeeld mortgage backed securities.

Kansen

Beleggers kunnen bij helderdere verslaggeving overigens ook beter de kansen zien verbonden aan klimaatverandering. Denk bijvoorbeeld aan de snelle groei van duurzame energie. Grotere transparantie is ten slotte volgens Carney van doorslaggevend belang wil het klimaatdoel van maximaal 2 graden opwarming van de aarde worden gehaald.

Het is niet de eerste keer dat Carney deze maand van zich doet spreken. Hij ontpopt zich dezer dagen steeds meer als klokkenluider voor sociale problemen. Zo spoorde hij anderhalve week geleden tijdens een lezing bij de universiteit van Liverpool politici aan om iets aan de sociale ongelijkheid te doen in Groot-Brittannië.

Karl Marx

Hij stelde dat Groot-Brittannië zijn eerste "verloren decennium" sinds 1860 beleeft toen Karl Marx in een Londense leeszaal een deel van zijn boek Das Kapital schreef.

Net als toen zorgen technologische vernieuwing voor snel en ingrijpend veranderende arbeidsverhoudingen. Carney: "Globalisering wordt door mensen geassocieerd met lage lonen, onzekere banen, stateloze bedrijven en enorme ongelijkheden in welvaart." De politiek moet volgens hem snel ingrijpen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Alternatieve beleggingen