Nieuws

Beleggingen in kernwapens nemen af

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben dit jaar hun beleggingen in kernwapens opnieuw een klein beetje teruggeschroefd.

Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben dit jaar hun beleggingen in kernwapens opnieuw een klein beetje teruggeschroefd. Het totale bedrag aan investeringen in deze massavernietigingswapens is gedaald van ruim 2,5 miljard vorig jaar naar meer dan 2,2 miljard euro, blijkt uit onderzoek van PAX naar investeringen van financiële instellingen in kernwapenproducenten.  

Van de achttien fnanciele instellingen die zich positief onderscheiden, komen er elf uit Nederland. Negatieve uitzonderingen zijn ABP, Aegon en ING. Zij hebben hun beleid het afgelopen jaar niet of nauwelijks veranderd en hebben nog altijd belangen in één of meer van de in 27 bedrijven die volgens PAX zijn verbonden aan de kernwapenindustrie.

Internationale wetgeving ontbreekt om financiële instellingen die nog altijd investeren in kernwapenproducenten hiermee te laten stoppen. Toch passen steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun investeringsbeleid aan, in lijn met de wens van een meerderheid van landen om te komen tot een internationaal verbod op kernwapens.

Volgend jaar beginnen onderhandelingen voor zo’n verbod. De Tweede Kamer heeft de regering opgeroepen hier actief aan mee te werken.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus