Nieuws

MeesPierson nog meer in aandelen

Na de verkiezing van Trump heeft ABN AMRO MeesPierson het belang in aandelen verder vergroot.

ABN AMRO MeesPierson heeft het belang in aandelen verder vergroot. Als belangrijkste reden voor de vergroting van de overweging noemt de private bank de verwachte, positieve invloed van de economische stimuleringsplannen van aankomend Amerikaans president Donald Trump.

"Voor de Amerikaanse overheidsfinanciën is het van belang dat hij zowel de belastingen wil verlagen als de uitgaven (in infrastructuur) wil verhogen. Hoewel de overheidsschuld hierdoor fors toeneemt, zijn deze plannen op de korte termijn positief voor de groei van de Amerikaanse en wereldwijde economie."

De verhoging van het aandelenbelang is ten koste gegaan van liquide middelen, aldus de bank. De sectorpositionering van de private bank is na de Amerikaanse verkiezingen iets offensiever geworden.

Overige wijzigingen is de assetallocatie

  • Opkomende landen: weging verlaagd naar neutraal. Tot nu toe had de bank een lichte voorkeur voor opkomende markten. Maar de stijgende rente in de VS en de sterkere dollar maken investeren in opkomende markten minder interessant. Omdat de hogere rente de vooruitzichten voor opkomende landen verslechtert, heeft ABN AMRO MeesPierson de schuld van opkomende landen verkocht.

  • Ontwikkelde markten: verhoogd naar neutraal. Ontwikkelde markten zijn juist aantrekkelijker geworden, omdat de private bank verwacht dat zij meer gaan profiteren van de hogere groei in Amerika.

  • Verdere vermindering van het obligatiebelang: Met het oog op een stijging van de rente, kiest ABN AMRO MeesPierson voor een verdere vermindering van het obligatiebelang naar sterk onderwogen. 
De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen