Nieuws

Afname fondsen zet door

Het aantal Europese beleggingsfondsen nam in het derde kwartaal opnieuw af, zo constateerde Detlef Glow van Lipper

De cijfers van de Europese fondsenindustrie over het derde kwartaal zijn binnen. Welke trends tekenen zich af? Aandelenfondsen bleven dominant. Meer dan eenderde (37%) van de markt van beleggingsfondsen bestaat uit aandelenfondsen. Mixfondsen (28%) en obligatiefondsen (21%) volgen op redelijk grote afstand.

Fondsbeleggers prefereren aandelen

Vooral aandelenfondsen populair

In het derde kwartaal kwamen er in Europa 466 nieuwe beleggingsfondsen bij. Dat komt overeen met het aantal van een jaar geleden. Tegelijkertijd nam het aantal liquidaties met 14% toe tot 368, terwijl het aantal fusies met 29% afnam tot 231.

Aantal fondslanceringen constant, maar ...

naam voor SEO

Sinds het derde kwartaal van 2012 neemt het aantal Europese beleggingsfondsen gestaag af. Het tempo van de afname wordt wel iets minder. In het laatste kwartaal daalde het aantal Europese beleggingsfondsen met 133. Vorig was dit aantal nog 193. De afname van het aantal fondsen duidt volgens mij op consolidatie in de sector.

... 

... het aantal liquidaties en fusies blijft hoog, waardoor ...

naam voor SEO

... het totaal aantal beleggingsfondsen blijft dalen

naam voor SEO

De daling van het aantal fondsen deed zich in bijna alle beleggingscategorieën voor. Vooral de daling van het aantal obligtaiefondsen met 64 was groot. Maar onverminderd populair bleven mixfondsen. Daarvan kwamen er vorig kwartaal 34 bij. In de huidige laag-rente-omgeving blijven mixfondsen de plek waar beleggers hun geld naartoe alloceren. Dan is het logisch dat beleggingshuizen het aanbod mixfondsen uitbreiden.

Beleggers zoeken heil in mixfondsen

naam voor SEO

Verwachtingen

De druk om meer winst te maken en extra te snijden in de kosten, in combinatie met extra eisen van de verschillende toezichthouders, zouden ertoe geleid kunnen hebben dat de consolidatietrend in de Europese fondsenmarkt aanhoudt.

Niet dat Europese fondsenhuizen last hadden van te weinig instroom. Integendeel. De instroom in 2016 was tot nu toe gezond. Maar wat ook toenam, was de roep om lagere fondsfees. De kans is dan ook groot dat het aantal Europese fondsen verder afneemt. 


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Lees meer

IEXFonds 40