Nieuws

Brussel stelt invoering PRIIP jaar uit

De Europese Commissie heeft de PRIIP-verordening een jaar uitgesteld tot 1 januari 2018.

De Europese Commissie heeft de PRIIP-verordening een jaar uitgesteld tot 1 januari 2018. Dat is het resultaat van een bijeenkomst op 27 oktober van de Europese Commissie met een adviesgroep. Het uitstel zou voor een ‘gemakkelijke implementatie’ moeten zorgen voor Europese consumenten.

De Europese Commissie is al een aantal jaar bezig met nieuwe informatieregels voor Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPS). De nieuwe regels zouden op 1 januari 2017 van kracht zijn, maar Nederland heeft samen met een groot aantal andere landen gevraagd om een jaar uitstel.

Het Europese parlement sprak zich in september uit tegen de technische richtlijnen, die zijn opgesteld voor een zogeheten Key Information Document (KID) dat aanbieders van beleggingsproducten verplicht moeten opstellen onder de PRIIP-verordening.

De methodiek om toekomstige rendementen te berekenen, komt mogelijk niet tegemoet aan Europese wetgeving die stelt dat particuliere beleggers recht hebben op accurate en eerlijke informatie, die niet misleidend is.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Online magazine duurzaam beleggen