Nieuws

Duurzaam beleggen met MeesPierson

Duurzame beleggers zijn bij ABN Amro MeesPierson vanaf 15 december beter geholpen.

ABN AMRO MeesPierson introduceert op 15 november Duurzaam Beleggingsadvies. Dat, de naam zegt het al, richt zich op advisering in duurzame beleggingsfondsen, inclusief impact beleggingen. "Bij impact beleggen is er naast een financieel rendement ook een meetbaar duurzaam rendement", zoals bijvoorbeeld het meten van de reductie van broeikasgassen," zo meldt het persbericht.

Duurzaam Beleggingsadvies heeft een vergelijkbaar risico-rendementsprofiel en een gelijke kostenstructuur als het populaire Comfort Advies.

Eran Habets, directeur Beleggen en Vermogensadvies ABN AMRO: "Voorheen moesten klanten, die duurzaam wilden beleggen, kiezen voor vermogensbeheer of expliciet vragen naar een duurzame invulling bij beleggingsadvies. Een keuze nu voor duurzaam beleggingsadvies betekent dat er uitsluitend duurzame beleggingsfondsen worden aanbevolen. Veel klanten vragen daar naar en onze verwachting is dat de vraag naar duurzame beleggingen de komende jaren zal blijven stijgen."

ABN AMRO MeesPierson is de private bank van ABN AMRO en de grootste private bank van Nederland.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

Duurzaam beleggen