Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Nieuws

Alpha is een keuze

Er zijn meerdere wegen die naar alpha leiden. Het kan zelfs met ETF's. Waar ligt uw skill?

Er zijn vele definities van alpha en nog veel meer analyses over hoe alpha te genereren. Dat laatste lukt alleen bij een scherpe en heldere definitie. De definitie van bèta is in die zin veel eenvoudiger, dat is namelijk de markt.

De stap van bèta naar alpha is om de markt te verslaan, maar wat betekent dat? In negen van de tien gevallen denken beleggers dan aan het rendement. Voor risico gecorrigeerde rendementen zijn eigenlijk minstens zo interessant, alleen als die de markt dan net niet bijbenen, dan is het meteen underperformance.

Alpha is een relatief concept, het gaat tenslotte niet om rendement behalen an sich, maar om meer rendement behalen dan de benchmark. Om die reden zouden benchmarks wel wat meer aandacht mogen krijgen. Benchmarkselectie is vaak een klein onderdeel in het beleggingsproces, maar als het je gaat om het genereren van alpha is deze keuze juist superbelangrijk.

Combinatie van factoren

Als de benchmark vaststaat, dan start de uitdaging om deze te verslaan. Naast outperformance van de benchmark gaat het ook om de consistentie van die outperformance. De skill bestaat eruit om alpha te genereren, maar wel over een langere periode. De moderne portefeuilletheorie is een eerste stap om te kijken naar rendementen in relatie tot de verschillende risico’s.

Daarnaast zijn er ook beleggingsstijlen die te definiëren zijn in factoren. Het corrigeren voor factorexposure geeft ook meer inzicht dan platte outperformance. Alpha is feitelijk één van de vijf belangrijke verklarende factoren voor beleggingsprestaties.

De andere zijn bèta, standaarddeviatie (volatiliteit), R-squared en de Sharpe ratio. Het beoordelen van deze factoren levert vaak een lastig plaatje op. Portfoliomanagers met skill wijken van de benchmark af, hebben bij voorkeur een lagere bèta en een hoge Sharpe ratio.

Alpha behalen met ETF's

Geen enkele ETF kan bogen op die combinatie, die vind je alleen bij actieve beheerders. Toch is het wel mogelijk om alpha te behalen net behulp van ETF's, net zoals je een passief beleid kunt voeren met actieve fondsen. Er zijn feitelijk vier combinaties mogelijk:

  1. Passieve assetallocatie met passieve fondsen.
  2. Passieve assetallocatie met actieve fondsen.
  3. Actieve assetallocatie met passieve fondsen.
  4. Actieve assetallocatie met actieve fondsen.

Optie 1 valt onder de categorie 'niet nadenken met passieve producten'. Keuze 4 is de duurste optie, vanwege frequente transactiekosten met actieve fondsen die een hogere fee vragen.

Vraag uzelf af, ben ik goed in assetallocatie of goed in fondsselectie? Dan blijven optie twee en drie over. Natuurlijk is skill zoeken en vinden erg belangrijk, maar kijk ook vooral naar waar uw eigen skills liggen. 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Lees meer

China; opnieuw lieveling van beleggers?