Nieuws

MeesPierson: aandelen licht overwogen

ABN AMRO MeesPierson vergroot de weging van aandelen van neutraal naar gematigd overwogen.

ABN Amro MeesPierson vergroot de weging van aandelen van neutraal naar gematigd overwogen. De private bank constateert dat aandelenkoersen recentelijk minder sterk fluctueren dan gedurende de eerste negen maanden van dit jaar.

Met de vergroting positioneert ABN Amro MeesPierson zich naar eigen zeggen ook voor 2017, want dan wordt een verbetering van de winstgroei van bedrijven verwacht. Een laatste reden voor de veranderde aandelenweging is dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie iets lijken te verbeteren.

Ben Steinebach, Hoofd beleggingsstrategie: "Tot dusver was het een zeer turbulent jaar op de aandelenmarkten. Daar hebben we met wijzigingen in de aandelenweging regelmatig op gereageerd. De bank bleef steeds in meer of mindere mate overwogen. In juli besloten we tot een defensievere positionering, waarbij we de aandelenweging terugbrachten tot neutraal. Inmiddels zijn koersfluctuaties minder groot geworden, willen we ons positioneren voor volgend jaar en lijken de vooruitzichten voor de wereldeconomie iets te verbeteren. Al trekt de wereldeconomie nog steeds niet spectaculair. Al met al staan de seinen op groen voor een verhoging van het aandelenbelang."

Obligaties blijven onderwogen

Binnen de aandelenportefeuille heeft de private bank op sectorniveau de weging van consumptiegoederen verlaagd tot neutraal. De weging van de sector financiële diensten is verhoogd tot neutraal. De private bank blijft positief over de sector informatietechnologie en in het bijzonder de leidende internet gerelateerde bedrijven.

Ook blijft ABN Amro MeesPierson positief over de sector gezondheidszorg en daarin vooral technologische diagnostiek, biochemie en nieuwe medische technologie. Onderwogen blijft de private bank in de sectoren nutsbedrijven en industrie.

Vanwege de zeer lage renteniveaus en de verwachting dat die nog lang laag blijven, houdt MeesPierson vast aan de onderweging van obligaties als beleggingscategorie. Daarbinnen blijft de private bank onderwogen in overheidsobligaties.

Wel blijven de bestaande bufferfuncties van deze obligaties intact via een actief duratiebeleid, waarbij MeesPierson de looptijden bij een stijgende rente verkort en verlengt bij een rentedaling. Extra rendement probeert de bank naar eigen zeggen te genereren met de rest van de obligatieportefeuille. Die bestaat grotendeels uit hoogwaardige bedrijfsobligaties. 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus