Nieuws

LGIM: schuldenbubbel is mondiaal

De wereldwijde obligatiemarkt bevindt zich in bubbelterritorium waarschuwt Legal & General Investment Management.

De wereldwijde schuldmarkt bevindt zich in bubbelterritorium waarschuwt Legal & General Investment Management.

“Wereldwijd stijgen de schulden jaar op jaar zonder dat de economische activiteit dit rechtvaardigt” zegt de belangrijkste obligatiestrateeg van LGIM, Ben Bennett, tegen Funds Europe. “Alleen als de rente blijft dalen kunnen kredietnemers aan hun verplichtingen voldoen.”  

Zodra centrale banken besluiten om de rente te verhogen, zal de totale schuld die de wereld met zich meetorst de groei remmen en de inflatie drukken. Dit dwingt centrale banken vervolgens om de rente weer te verlagen, aldus Bennett.

“De grote problemen beginnen als de inflatie blijvend aandikt vanwege de krapte op de arbeidsmarkt of door middel van zwakke valuta wort geïmporteerd. Dat dwingt centrale banken om het geldbeleid te verkrappen, ook al is de groei zwak.”

Zo’n stagflatiescenario heeft doorgaans negatieve gevolgen voor obligaties en risicovolle beleggingen. Bennett noemt het vooralsnog een staartrisico.

De obligatiefondsen van LGIM houden vanwege de zwakke economische groei en inflatie vast aan obligaties met een relatief hoge rentegevoeligheid, maar zijn ook tactisch gepositioneerd voor een renteverhoging op korte termijn. Bennett is underweight wat betreft kredietrisico, vanwege ‘de gevolgen van een met schuld overladen wereld op risicovolle beleggingen.’

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Impact beleggen