Nieuws

Pensioenfondsen beleggen duur

Nederlandse pensioenfondsen zijn er vorig jaar niet in geslaagd om de beleggingskosten omlaag te brengen.

De vermogensbeheerkosten van Nederlandse pensioenfondsen zijn vorig jaar gestegen naar 6,4 miljard euro in 2015, tegen 6,3 miljard euro in 2014. Dat is het equivalent van 0,47% van het gemiddeld beheerde vermogen; vijf basispunten minder dan in 2014. Die lagere beheerkosten komen vooral doordat de grote pensioenfondsen van het land twee, ABP en PFZW, minder bonussen hebben uitgekeerd aan externe managers.

De vermogensbeheerkosten van de overige 230 fondsen zijn gemiddeld gestegen met een basispunt, zo blijkt uit het jaarlijkse kostenonderzoek van onderzoeksbureau LCP en de Pensioenfederatie. Bij elkaar opgeteld representeren de 232 onderzochte pensioenfondsen 99% van de markt.

Pensioenbeheerkosten

De pensioenbeheerkosten voor 2015 bedroegen, voor het zesde jaar op rij, 1 miljard euro, ofwel 119 euro per deelnemer. Een aantal grotere pensioenfondsen laat iets lagere pensioenbeheerkosten zien, maar bijna twee derde van de pensioenfondsen rapporteert hogere pensioenbeheerkosten per deelnemer. Voor veel fondsen ligt de oorzaak hiervan bij hogere btw-lasten door het vervallen van de zogeheten btw-koepelvrijstelling.

Pensioenfondsen zagen hun transactiekosten 1 basispunt stijgen in het afgelopen jaar en boekten een gemiddeld beleggingsrendement van 1,4%. In 2014 was dit nog 18%. De pensioenfondsen zin in hun jaarverslagen onduidelijk over het beleggingsrendement, stellen LCP en de Pensioenfederatie. Het is soms onduidelijk of het rendement inclusief of exclusief kosten is, en inclusief of exclusief het resultaat op renteafdekking.

 

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus