Nieuws

ETF-markt in 2020 verdubbeld

De wereldwijde ETF-markt zal in 2020 5.500 miljard euro groot zijn. Dat is een verdubbeling ten opzichte van nu.

De wereldwijde ETF-markt is rond 2020 5.500 miljard euro groot, een verdubbeling ten opzichte van nu. Dat is een van de voorspellingen in het Global ETF Survey van EY, op basis van enquêtes met managers werkzaam in de beleggings- en vermogensbeheerindustrie.

De afgelopen tien jaar is de ETF-markt gemiddeld met 21,5% gegroeid. In augustus van dit jaar is er 3.400 miljard euro belegd in ETF’s. Het wordt steeds moeilijker voor ETF-aanbieders om die groei bij te benen, zegt EY. Het lukt het beste door te focussen op productontwikkeling, nieuwe markten en digitale disruptie.

Bijna twee derde van de door EY geënquêteerden geeft aan dat het in de toekomst lastiger zal worden om van nieuwe producten een succes te maken. De groei van meer complexe ETF’s maakt het voor promotors moeilijk om die nieuwe producten te testen; ook doordat de druk groot is om de indextrackers snel op de markt te brengen groot.

Nieuwe aanbieders

De onstuimige groei van de ETF-markt zorgt ook voor veel nieuwe aanbieders, vorig jaar in totaal meer dan 50. 90% van de respondenten denkt dat er meer aanbieders zullen volgen, vooral uit de hoek van fondshuizen en asset managers die nog geen ETF’s aanbieden

De ETF-industrie loopt wel achter in innovatieve distributiemodellen. Slechts 10% van de respondenten denkt dat hun distributiemodel toekomstbestendig is, terwijl 20% het als inefficiënt beoordeeld.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Lees meer

De impact van het coronavirus