Nieuws

De top 10 mixfondsen: Oranje boven

Nederlandse aanbieders domineren de ranglijst van de 10 beste mixfondsen voor de Nederlandse markt.

Het beleggen in mixfondsen is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De hoeveelheid fondsen met een gebalanceerde allocatie is sinds september 2006 verdubbeld naar duizend. Het totale fondsvermogen is ruim verviervoudigd tot 239 miljard euro eind september 2016. Vooral in de afgelopen twee jaar zijn inflows in mixfondsen met ruim 65 miljard euro zeer positief.

Het research- en consultancybureau AF Advisors heeft de in Nederland aangeboden multi-assetfondsen aan strenge selectiecriteria onderworpen. De prestaties van de fondsen zijn over een periode van zowel drie als vijf jaar bekeken. Naast gebruikelijke factoren als rendement, risico en kosten, is gekeken naar de kwaliteit van het beleggingsteam, informatievoorziening, cashflows en de consistentie van het fonds.

Er is geen onderscheid gemaakt tussen actief en passief beheerde fondsen, of beleggingsstijlen. Ondanks mogelijke verschillen in liquiditeit en kosten zijn het vergelijkbare alternatieven bij het samenstellen van een portefeuille. Daarnaast alloceren beleggers doorgaans naar assetclass en niet op basis van een beleggingsstijl. De hoeveelheid passief beheerde multi-assetfondsen met onderliggend alleen indexproducten is echter beperkt.

Aandelen en obligaties

In deze analyse is gekozen voor een gebalanceerde verdeling tussen aandelen en obligaties met een maximum van 60% en een minimum van 40% tussen beide assetclasses. Lichte afwijkingen zijn toegestaan, zolang deze bedoeld zijn om schokken op te vangen.

De gemiddelde samenstelling per mixfonds is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Waar de allocatie aanvankelijk vooral uit wereldwijde aandelen en staatsobligaties bestond, wordt nu in meerdere assetclasses belegt. Zoals meer bekende bedrijfsobligaties, aandelen van opkomende markten maar ook minder gebruikelijk: grondstoffen en high yieldobligaties. Ook gebruiken steeds meer managers gestructureerde producten en hypotheken voor portefeuille-optimalisatie.

Nederlandse managers

Nederlandse managers zijn goed vertegenwoordigd in de Top 10 van beste multi-assetfondsen. Een groot deel van de Nederlandse fondsen heeft relatief lage kosten en aantrekkelijke (risico-gecorrigeerde)rendementen ten opzichte van buitenlandse mixfondsaanbieders.

Het ASN Duurzaam Mixfonds is op basis van de cijfers tot en met september 2016 het beste multi-assetfonds. De allocatie naar euro-staatsobligaties en wereldwijde aandelen heeft over zowel drie als vijf jaar een sterk rendement opgeleverd. De beleggingen zijn geselecteerd op basis van uitgebreide duurzaamheidscriteria. Daarnaast is het fonds net als het ASN Duurzaam Aandelenfonds overwogen in Europese aandelen, en onderwogen in Amerikaanse aandelen.

ABN Amro staat op nummer twee en drie in de ranglijst. De mixfondsrange van de bank maakt gebruik van meerdere managers. Het risicoprofiel van het AA MMF Profile 4 fonds is offensiever dan dat van het Profile 3 fonds. Een hogere allocatie naar aandelen heeft tot betere rendementen geleid, en een hogere standarddeviatie.

Grondstoffen

ABN Amro belegt behalve in traditionele assetclasses in grondstoffen, en high yieldobligaties. De bank vindt op dit moment obligaties te rentegevoelig, en aandelen overgewaardeerd. Daardoor zijn de kasposities van beide fondsen aanzienlijk.

De nummers vier tot en met zeven betreft fondsen waarvan de investeerders grotendeels Nederlandse beleggers zijn. Het BlackRock Mix Fonds en SNS Profiel Oranje beleggen als enige twee grotendeels in indexproducten. Daardoor zijn de kosten aanzienlijk lager dan die van de andere fondsen op de ranglijst.

Actiam kiest kiest voor het SNS Optimaal Oranje voor een multimanageroplossing, met deels eigen fondsen en deels die van derden. Het fonds belegt net als het BlackRock Mix Fonds en SNS Profiel Oranjefonds een beleggingsbeleid niet in high yieldobligaties of alternatives. Het NN Dynamic Mix III beleggt in high yieldobligaties en sectoraandelen.

Stabiel rendement

Nordea-1 Stable Return en JPM Global Balanced willen een stabiel rendement behalen met een gevarieerde aandelen- en obligatieportefeuille. De fondsen laten redelijke rendementen zien met een relatief laag risico. Het driejaarsrendement van het JP Morganfonds blijft door een recent aanzienlijke kaspositie achter.

Het Hof Hoorneman Value Fund complementeert de Top 10. De Nederlandse assetmanager heeft een brede beleggingsfocus waarbij absoluut rendement voorop staat. Het fonds heeft vergeleken met de andere fondsen een hogere allocatie naar aandelen, en behaalt mede hierdoor hogere rendementen. Dit gaat gepaard met een significant hoger risico. Daarnaast zijn de fondskosten ruim 1% hoger dan die van de andere fondsen.

In november stelt AF Advisors een Top 10 samen van beleggingsfondsen in de beleggingscategorie wereldwijde aandelen.

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Lees meer

Assetallocatie